Sözleşmeli Er Nedir, Başvuru Şartları Nelerdir?

Sözleşmeli er başvuruları başladı. Adaylar, başvuru şartları ve tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, sözleşmeli er nasıl olunur, başvuruları ne zaman, maaşları ne kadar, görev süresi nedir? Cevapları sizler için derledik.

04.03.2021-16:38 - (Son Güncelleme: 04.01.2022-17:18)

Sözleşmeli er adayları yeni yılda başvurularını gerçekleştirmeyi bekliyordu. 2022 Sözleşmeli Er 1. Dönem başvurularının başladığı ilan edildi. Şu anda online olarak gerçekleştirilen başvurular adayların gündeminde. İşte detaylar…

NEDİR?

Sözleşmeli erler, askerlik meslek grubu kapsamında değerlendirmektedir ve askerlerin görev ve yetkilerini emir komuta zinciri ilişkisinde yerine getirir.  Sözleşmeli er olmak için Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilen şartların adaylar tarafından karşılanması gerekir. Sözleşmeli erlik oldukça zor bir meslek olduğu için bireyler başvuru aşamasında kendi psikolojik durumlarını göz önüne almalıdır.

Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra başvuru sayfasının çıktısını alarak kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Hemen hemen her meslek grubu için, o mesleğe özel şartlar bulunur. Sözleşmeli er için MSB’nin aradığı şartlar şu şekildedir;

- Türk vatandaşı ve erkek olmak,    

- En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,  

- Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihinden sonra doğanlar),  Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar),    

- Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,   

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,    

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,    

- Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; (a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık,  yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından, (b)  Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, (c)  22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak


- Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,    

- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,   

- Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,     

- Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),   

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı  Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,   

- Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

MAAŞLAR

Sözleşmeli er maaşı; kişinin görev yeri, evlilik durumu, sahip olduğu çocuk sayısı, görev süresi gibi etkenlere göre değişiklik gösterir. En az sözleşmeli er maaşı, 3 bin 750 lira iken, en yüksek sözleşmeli er maaşı 4 bin 500 liradır.

2022 yılında sözleşmeli er maaşına bir zam gelmesi bekleniyor. Ancak zammın ne kadar olacağı ve ne zaman geleceği belli değil. Şu an için 2021 yılı maaşları geçerli.

GÖREV SÜRESİ NE KADAR?

MSB tarafından aranan tüm şartları yerine getirerek sözleşmeli er olarak görev yapmaya hak kazanan, eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar 3 yıldan az olmamak ve 4 yılı aşmamak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı İle Sözleşme imzalar.

DNC Medya
DNC Medya
bilgi@haber365.com.tr
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal