Ebeveyn olarak yenidoğan bebeğinizin hayata mümkün olan en iyi şekilde başlamasını istiyorsunuz; işe ona kusursuz bir isim bularak başlayın! Ama biliyoruz ki, binlerce seçenek arasından seçim yapmak göründüğü kadar kolay değil! İşte en güzel erkek bebek isimlerini sizler için topladık! 

A

Abdullah:  Allah’ın kulu. Peygamber (s.a.s)’in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır.

Âbidin : İbadet edenler kulluk yapanlar.

Acar: güçlü, gürbüz, dinç, becerikli, çevik.

Acun: sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren

Afşar: eli çabuk, çabuk iş gören, Oğuz Han’ın oğullarından birinin adı, Türkmenler’in bir boyunun adı.

Adem: Yaratılan ilk insan, adam.

Adil: Adaletli

Adnan : Üstün insan.

Affan : Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.

Âgah : Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.

Âhi : Arkadaş, dost, cömert, yiğit.

Ahmed : Çok övülmüş, beğenilmiş.

Alican : Cana yakın, kanı sıcak, candan.

Âlişan : Şan ve şerefi yüce olan.

Alişir : Aslan Ali.

Alpaslan : Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.

Alper : Cesur asker, yiğit asker.

Alperen : Hem din adamı hem komutan olan yiğit.

Altemur : Demirin korlaşmış kırmızı hali.

Âmir : İmâr eden.

Ammâr : Bir yeri bakımlı hale getiren.

Arda: Asa

Aşkın : Aşmış, ileri, üstün, seçkin.

Ata : Baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.

Atalay : Tanınmış, ünlü.

Atâullah : Allah'ın hediyesi, ihsanı, lütfu.

Avşar : İşi hemen yapan.

Aykan : Kanı parlak ve canlı.

Aykut : Armağan, mükafat, ödül.

Aytekin : Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.

Ayvaz : Koca, eş.

B

Babacan : Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.

Baha : Değer, kıymet, zariflik, üstünlük.

Bahadır : Yiğit, cesur, kahraman.

Bahtiyar: Mutlu, talihli, hayatından memnun olan

Barın: Güç, Kuvvet

Barkın: Gezgin, seyyah, sürekli gezip dolaşan

Baki: Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan

Balaban: Bir tür yıtrıcı kuş.

Baran: Durağanlığı harekete çeviren etken, güç, ulu.

Barbaros: “Kızıl sakal” Türk gemici Hızır Reis’e Avrupalılar tarafından takılan isim.

Barış: Savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması.

Barlas: İyi savaşçı, savaşçı yiğit.

Bartu: en eski Türk hanlarından birinin adı.

Battal : Kahraman, cesur, çok büyük.

Batu : Güçlü, kudretli.

Bedir : Dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.

Behcet : Sevinç, güler yüzlü, şirin.

Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, cömert.

Behnan : İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.

Behram : Merih yıldızı.

Behzat : Soyu güzel, doğuştan asil.

Bekir : İlk çocuk. Genç, taze.

Bektaş : Akran, eş.

Bera : Fazilet, meziyet sahibi.

Berkan : Şakıyan, parıldayan.

Berkin : Güçlü, sağlam.

Beşer : İnsan.

Beşir : Müjdeleyen. Güler yüzlü.

Bilal : Su.

Bilgehan : Derin bilgi sahibi hakan.

Bişr : Güler yüzlü.

Buğra : Erkek deve, hindi, aslan.

Burak : Peygamber efendimizin Miracda bindiği at.

Burhan : Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.

Bülent : Yüksek, yüce, uzun.

C

Cafer : Çay, dere, küçük akarsu.

Câbir : Cebreden, zorlayan, galip gelen.

Can: Ruh. Aziz, sevgili. Gönül.

Candar : Silahlı asker.

Candaş: can yoldaşı, arkadaş, dost, sevgili

Caner : Can dostu.

Canib : Yan, taraf, yön.

Cankut: kutlu kimse, uğurlu can.

Canpolat: canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse.

Cantekin: Biricik can, can şehzade

Cârullah : Allah'a yakın olan, Allah dostu.

Celâl : Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

Celayir: Moğolların kollarından birinin adı.

Cengiz: yılmaz, dönmez, yumuşamaz kimse

Cezmi : Azimli, kararlı.

Cihad : Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.

Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.

Civan : Genç, taze, delikanlı.

Cihanşah : Dünyanın padişahı.

Cübeyr : Küçük kahraman, küçük yiğit.

Cüneyt : Küçük asker, askercik.

Ceyhun: Orta Asya’da bir ırmak

Coşkun: coşmuş olan, kabına sığmayan.

Ç

Çağan: mutlu gün, bayram.

Çağatay: Cengiz Han’ın oğlu.

Çağdan: çağın içinden.

Çağdaş: aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır.

Çağlar: çağıl çağıl akan, çağıldar, çağlayarak akar.

Çağlayan: bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan.

Çağıl: çağ ile ilgili

Çağın: çağda olan, çağa uyan, çağa uygun, çağın olan

Çağrı: birini bir yere çağırma, davet

Çakır: doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse

Çelebi : Efendi, görgülü ve ince insan.

Çelik: su verilip sertleştirilen demir, polat.

Çetin: İstenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor, güç olan, kolay olmayan, sert, sarp.

D

Dağhan: Oğuzhan’ın oğlu, eski inanışa göre bir doğa tanrısı

Dâhi : Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.

Dâi : Dua eden, duacı, hak dine çağıran.

Dânâ : Çok bilen, bilgili.

Daniş : Bilgi, bilme, biliş, ilim.

Danişmend : Bilgili, âlim.

Dâver : Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.

Değer: bir şey için kararlaştırılan, biçilen fiyat, bir şeyin ya da bir kimsenin taşıdığı yüksek nitelikler.

Deha: Dahi, zekaca üstün olan

Derviş : Allah için alçak gönüllüğü kabul eden.

Demirkan: sağlam ve güçlü kan

Dilhan : İçten, gönülden söyleyen.

Dilaver : Yiğit, yürekli, erkek.

Doğan : Atılgan ve yiğit.

Doruk: Zirve

E

Ecehan : Hanların başı.

Ecmel : En güzel, en yakışıklı.

Ecvet : En cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.

Ede : Ata, büyük kardeş, ağabey.

Edhem : Kara donlu, yağız at.

Edip: Edepli, terbiyeli

Edis: değerli, ulu, yüce, yüksek

Ediz: değerli yüksek

Efdal: En değerli, en yüksek

Efe : Batı anadolu yiğidi, zeybek.

Efken : Atıcı, yıkıcı.

Eflah : Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.

Ege: ulu, büyük

Egemen: Bir yere hakim olan

Ekber: Kebir kelimesinden, en büyük.

Ekin: tahılın ekiminden, harman dönemine kadar olan hali

Ekmel : En olgun, mükemmel.

Ekrem : Çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.

Elvan : Renkli, renk renk.

Emced : Çok şerefli, ve haysiyet sahibi.

Emek: bir şeyin yapılmasında harcanan kafa ya da beden gücü, uzun ve özenli çalışma, çaba harcama.

Emir : Bir kavmin, şehrin başı, reisi.

Emre : Aşık, dost, abi. Beylerbeyi.

Ender: Seçkin, eşi benzeri az bulunan.

Enes : İnsan.

Engin : Uçsuz bucaksız deniz.

Enver : Çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.

Ercümend : Muhterem, şerefli, itibarlı.

Erdem : Fazilet.

Ergün : Sert başlı, oynak ve hızlı giden at.

Erhan : Yiğit hakan.

Erkam : Rakamlar, isimler.

Erkan : Esaslar, direkler, reisler.

Erkin : Bağımsız hareket eden.

Erman : Arzusu, isteği olan.

Erol: Sözünde duran er.

Ertuğrul : Temiz, yürekli, doğru insan.

Esat : Çok uğurlu ve mutlu.

Esed : Aslan, gazanfer, cesur.

Esved : Siyah, esmer.

Eşref : En çok şerefli, itibarı en çok yüksek olan.

Etem : Kusursuz, noksansız.

Evran : Baht, büyük yılan.

Eymen : Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı. Sağ taraftaki.

Eyüp : Tevbe eden, hatalarına pişman olan.

Ezrak : Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.

F

Fadıl: Erdemli, üstün kişi

Fahir: Övünülecek kadar, övünen, gösterişli ve değerli.

Fahrettin/Fahri: Karşılıksız kabul edilen görev,iş.

Fazlı : İyilik, fazilet, erdem, lütuf.

Fahreddin : Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık.

Faik: Başkalarından daha ileri, üstün.

Fâlih : İsteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.

Faris : Yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.

Faruk : Hak ile bâtılı ayıran.

Fasih : Güzel, düzgün ve açık konuşan.

Fatih : Fetheden, zapteden, aşan.

Fatin: Zeki, anlayışlı.

Faysal : Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.

Fazlullah : Allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli

Feda : Kurban olma, gözden çıkarma.

Fedai : Canını esirgemeyen, can vermeye hazır.

Fehmi/ Fehim: Anlayışlı, çabuk kavrayan

Feramuz : Şanlı, şerefli, ün kazanmış.

Feramuş : Hatırdan çıkan, unutulan.

Ferdi: Bireysel, tek başına.

Ferhan : Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun.

Ferhat : Sevinç, neşe sahibi, rahatlık.

Feridüddin : Dinin en üstünü.

Feridun : Tek, eşi ve benzeri olmayan, kıymetli cevher.

Ferit: Eşsiz, benzersiz.

Ferman : Emir. Padişahların tarafından verilen emir.

Ferruh : Uğurlu, mübarek, yüzü nurlu, aydın.

Fettah : Fetheden, her türlü müşkülleri kolaylaştıran.

Fevzi: Kurtuluşa, zafere ilişkin, selamet.

Feyyâz : Feyz, bereket ve bolluk veren.

Feyzi: Verimlilik, bolluk.

Feyzullah : Allahü teâlânın feyzi.

Feza: gökyüzü, uzay

Fırat: Bir nehir adı. Türkiye’den geçip Basra’ya dökülen nehir.

Fuat : Kalb, gönül.

Furkan : İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren.

Fuzuli : Fazla, anlamsız, yersiz.

G

Galip: yenen, üstün gelen

Gani: Zengin, cömert, bol, çok, elindekiyle yetinen

Gazanfer : Yiğit, aslan gibi cesur.

Gazi : Savaştan sağ dönen.

Gediz: su birikintisi, gölcük

Gencer/Gençer: Delikanlı, genç yiğit

Gençay: yeni doğan ay, ilk ay

Gevheri : Pırlanta gibi temiz insan.

Gıyas : Yardım eden.

Giray: Kırım hanlarının unvanlarından.

Gökalp: gök gözlü yiğit

Gökay: Gök ve ay gibi güzel olan

Gökbay: gök yüzlü ve zengin kimse

Gürbüz : Toplu, güçlü dinç erkek.

H

Habbab : Seven, sevgili, dost.

Habil : Yumuşak ve temiz huylu.

Hacib : Kapıcı, kapıcı başı.

Hafi : Güler yüzlü, çok ikramcı, gizli.

Hafid : Torun.

Hakan : Türk hükümdarı.

Hakem : Hüküm veren.

Haki : Hikaye eden, anlatan.

Hakkı : Doğru olan, irfan sahibi, insaflı.

Haldun : Devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan.

Halife : Birinin yerine geçen .

Han : Hakan veya hakana bağlı hükümdar.

Halife : Birinin yerine geçen .

Halil : Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş.

Halim: Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı

Halit: Süregelen, sürekli, geç yaşlanan

Haluk : İyi ve güzel huylu, geçim ehli, İslam’a yakışır.

Hamdi: Hamd eden, şükreden

Hamdullah : Allahü teâlâya hamd eden.

Hamit: şükredici, hamdedici

Hammâd : Çok hamd eden, çok dua eden.

Hamza : Aslan, heybetli, azametli.

Han : Hakan veya hakana bağlı hükümdar.

Hanefi : İstikamet üzere olan.

Hani : Yumuşaklık ve vakar sahibi.

Harun: Huysuz at, postacı,inatçı

Hasan : Güzel, iyi, hoş.

Hâtem : Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.

Haseki : Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.

Hasibi : Cömert, hayırhah.

Hasin : Kuvvetli, sağlam, muhafaza eden.

Hâtem : Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.

Hattâb : Çok güzel konuşan ve nasihat eden.

Hatip : Hitabeden, güzel söz söyleyen.

Hayali : Hayal eden.

Haydar : Aslan, cesur, yiğit, kahraman.

Hayrani : Hayran olan.

Hayri: Hayırla, iyilikle ilgili.

Hayreddin: Dinde hayırlı kimse, dinin hayırlısı.

Hayrullah: Allah’ın hayırlı ettiği

Haşim : Ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.

Haşmet : Heybet ve ihtişam sahibi. Tevazu gösteren.

Hazar: Barış, bir yerde oturma hali

Hıfzı: Saklamak, korumak, hafızaya almak.

Hazım : ihtiyatlı, basiretli, gözü açık, hazımlı.

Hızır : Yeşil, darda kalana yardım eden.

Hicabi : Mahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.

Hilmi : Yumuşak huylu, sabırlı, vakarlı, sakin.

Himmet : Lütfeden, gayret eden.

Hişam : Haya eden, utanan.

Hud : Büyük, çok hürmet eden.

Hulusi : Halis, saf, samimi, candan, içi temiz.

Hurşid : Güneş.

Huzeyfe : Küçük testici, çömlekçi çırağı.

Hüccet : Senet, vesika, delil.

Hulusi : Halis, saf, samimi, candan, içi temiz.

Hurşid : Güneş.

Huzeyfe : Küçük testici, çömlekçi çırağı.

Hüccet : Senet, vesika, delil.

Hüdâvendigâr : Hükümdar, sultan, âmir, hâkim.

Hüdayi : Hüdânın kulu.

Hümayun : Mübarek, mutlu, padişaha olan.

Hüsameddin : Dinin keskin kılıcı.

Hüseyin : Küçük güzel.

Hüsrev : Padişah, hükümdar, sultan.

İ

İbrahim: İbranice’de hakların babası anlamında.

İdris: Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi.

İhsan: Bağışlamak, yardım etmek, iyilik etmek.

İhvan : Sadık, samimi, candan dost.

İkrime : Kerem sahibi, cömert.

İlhami : İlham sahibi.

İlyas: Mersin ağacı

İlkay: Ay’ın ilk günlerinin durumu, hilal.

İlker: İlk erkek çocuk.

İlter: yurdu koruyan, yurdu savunan, yurdu kayıran, ülke sever, yurtsever

İmadeddin : Din direği, devleti ayakta tutan.

İmam : Nümune, rehber, önder, başkan.

İnayetullah : Allah'ın lütfu, ihsanı.

İslam : Müslüman, Hakka teslim olan.

İsmâil (İb): Allahü teâlâya çok ibadet eden.

İzzet : Değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram sahibi.

K

Kaan: Kağan. Hanların hanı, şahinşah.

Kabil : Kabul eden, önde olan.

Kadem : Ayak, adım.

Kâdir : Tükenmez güç ve kudret sahibi.

Kadîr: Çok güçlü, çok kudretli.

Kadı : Hüküm, karar ve hakimlik.

Kalender : Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.

Kamran : İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.

Kasım: Taksim eden, bahşeden.

Kayahan: Kaya gibi sert hakan

Kayra: Tanrı yardımı; Tanrı’dan ya da büyük bir kimseden gelen iyilik, kayırma, yardım, destek.

Kâzım : Öfkesini, gazabını yenen.

Keleş: Güzel yakışıklı, bahadır.

Kemal : Olgunluk, bilgi ve fazilet sahibi.

Keramet : Kerem, ihsan, evliyada görülen harika.

Kerami : Soylu, şerefli.

Kerem : Asalet, izzet ve şeref sahibi. Cömert, eli açık.

Keremşah : Çok cömert, çok eli açık, çok soylu.

Keşşaf : Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.

Kılıç: İki yüzü keskin eski bir silah.

Kıymet : Değer, baha, bedel, onur, itibar, makbul oluş.

Kiram : Soyu temiz olanlar, şerefli ve cömert olanlar.

Korkut: Büyük dolu tanesi.

Kuddusi : Mukaddes, ulvi, pak.

 

L

Latif: Allah’ın kulu

Levent : Bahriyeli. Boylu poslu, yakışıklı.

Levni : Renkli, boyalı.

Lütfi: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan.

Lütfullah:Çok övülmüş, methedilmiş.

M

Macit: Şan ve şeref sahibi

Mahir: Usta, elinden her iş gelen.

Mahdum : Hizmet edilen, evlat.

Mahmud : Övülmüş, medhedilmiş, sena edilmiş.

Mahmur : Sarhoş, uykulu, baygın gözlü.

Murat : İstek, arzu, maksat. Seçilen

Mazhar : Nail olan, şereflenen, bir iyiliğe kavuşan.

Memun : Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.

Mengi/Mengü: Ölümsüz, sonsuza değin yaşayacak olan.

Mecdeddin : Dinin büyüğü.

Mecnun : Deli, divâne, delice seven.

Medeni: Şehirli, bilgili ve görgülü.

Meriç: Bulgaristan’dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra Türk-Yunan sınırları boyunca Akraka Enez yakınlarında Ege Denizi’ne dökülen ırmak.

Mert : Sözünün eri, yiğit, bahadır.

Mestan : Mest olmuş, bayılmış.

Metin : Sağlam, dayanıklı.

Mir : Amir, kumandan, bey, vali, hükümdar.

Miraç : Merdiven, yükselen, yükseklere çıkan .

Mirkelam : Kibar konuşan, hoş sohbet, sohbet adamı.

Mirza : Hükümdar soyundan gelen, beyzade.

Misbah : Lamba.

Mithat : Methetme, övme.

Muammer : Uzun ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli.

Muaz : Sığınan, korunan, sarılan.

Muhammed : Yerde ve gökte çok övülen.

Muharrem : Haram kılınmış, dinen yasak edilmiş.

Muhtar : Seçilmiş, seçkin.

Muhterem : Saygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli.

Muhteşem : Göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan.

Muhyiddin : Dini ihya eden.

Muktedi : İktida eden, tâbi olan, uyan.

Muktedir : iktidarlı, gücü yeten.

Muktefi : İktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan.

Muslih : Islah eden, düzelten.

Mustafa : Saf hale getirilmiş, süzülmüş, güzide.

Mutahhar : Temizlenmiş, mübarek.

Mutasım : Günahtan çekinen, eliyle tutan, yapışan.

Muteber : Kadri bilinen, kıymeti takdir edilen.

Mutemed : Kendisine itimat edilen, güvenilen.

Mutlu: Halinden, memnun, mesut, bahtiyar.

Muttalib : Talep eden, isteyen.

Mübarek : Bereketli, feyizli, uğurlu, hayırlı.

Mübeşşir : Müjdeci, hayırlı haber verip sevindiren.

Müjdat : İyi haber, müjdeli haber.

Mükerrem : Şerefli, muhterem, hürmete erişmiş.

Mülayim : Yumuşak huylu, medenice hareket eden.

Mümtaz : İmtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.

Müren : Akarsu, nehir, ırmak.

Mürsel : Gönderilmiş, yollanmış, nebi.

Müşir : İşaret eden, yol gösteren, mareşal.

Müzdad : Artmış, çoğalmış, uzun.

N

Nabi : Haberci, haber veren.

Namdar : Meşhur namlı, ünlü, tanınmış.

Nasreddin : Dine yardım eden.

Naci: Kurtulmuş, selamete kavuşmuş.

Nail: Ele geçiren, muradına eren.

Naim: Uyuyan, uykuda olan

Nazım: düzenleyen, tanzim eden

Nebi : Haberci, haber getiren, peygamber.

Necat : Kurtuluşa, selamete eren.

Necati : Kurtulan, felah bulan.

Neccar : Dülger, marangoz, doğramacı.

Necdet : Kahraman, yiğit, efe.

Necih : Başarılı, galip, muzaffer.

Necmi : Yıldız

Nefi : Kazançlı, kârlı.

Nejat : Soy nesil, nesep, tabiat.

Nesimi : Hoş ve mülayim.

Neşet: yetişme, meydana gelme

Nevzat : Yeni doğmuş çocuk.

Neşet Yetişen, ileri gelen, doğan.

Neşat : Sevinç, neşe, keyif.

Nezih: temiz, pak, saygın

Nihat : Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter.

Nijad : Soy.

Niyazi : Yalvaran, yakaran, dua eden.

Nizam : Düzen, usul, tertip, yol,kaide, sıra, dizi.

Numan : Refah, konfor.

Nuaym : Hayat güzelliği, refah.

Nusret : Yardım, başarı, üstünlük, zafer, galebe, fetih.

Nüzhet : Neşe, sevinç, eğlence, temizlik, ferahlık

O-Ö

Oflaz: çok güzel, güzel olduğu için sevilen.

Ogün: Belirli gün, bilinen, beklenen gün.

Oğulcan: can oğul

Oğuz : Doğru, sağlam, güçlü, genç.

Oğuzhan : Oğuzların hükümdarı.

Okan : Anlayışlı, kavrayışlı.

Oktay : Hiddetli, kızgın, sinirli.

Olcay: şans, talih

Olcayto: bahtı açık, talihli

Orhan : Şehrin hakimi.

Ozan : Halk şairi, geveze.

Öktem : Gösterişli, korkusuz, güçlü.

Ömer : Diri, canlı, yaşayan hayat süren

Önay: Ay’ın ilk günlerindeki hali, hilal

Önder : Lider, şef, reis.

Övünç: bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç

P

Pamir: Orta Asya’da yükseltilerle dolu kütle, yayla

Pars: etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşayan, derisi benekli, yırtıcı hayvan

Peker: Güçlü erkek

Peyami: Haberci.

Polat: Sertleşmiş, su verilmiş demir

Poyraz: Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar

Pusat: silah

R

Raci : Rica eden, yalvaran, ümitli, dileyen.

Racih : Üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli.

Rafet : Merhamet etme, acıma, esirgeme.

Ramazan : Çok sıcak olan, günahları yakan.

Rami: atıcı, mermi atan

Ramiz : İşaret koyan, işaretle konuşan.

Raşit: doğru yolda giden

Rauf : Pek esirgeyen, çok merhamet eden.

Recai : Rica eden, dua eden, Allahü teâlâya yalvaran.

Recep : Mübarek, muazzam, muhterem; kıymetli.

Refah : Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.

Re'fet : Acıyan, merhamet eden.

Reha : Kurtuluş, halas.

Reis : Baş, başkan.

Renan:inleyen, çınlayan

Resül : Yeni bir kitap ile gönderilen peygamber.

Reşat : Hak yolunda yürüme, doğru yol.

Reşid : Akıllı, iyi ve olgun.

Rifat : Yükseklik, yücelik, büyük rütbe.

Rüçhan : Üstün olan.

Rıdvan : Razı, memnun. Cennetin kapısındaki melek.

Rıza : Kadere razı olan. Tasavvufta iradenin yok edilmesiyle elde edilen makam.

S

Sadeddin : Dinin mübarek kişisi.

Sadullah : Allahü teâlânın saadeti.

Sadun : Uğurlu olan, uğur getiren.

Safa : Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.

Saffet : Saf, halis, temiz. Hile ve dubaradan uzak olan.

Saffan : Saf, halis.

Salahaddin : Dine bağlı, dini düzgün.

Sâman : Servet sahibi, zengin, rahat, dinç, düzenli.

Sedat : Doğru ve haklı

Selami : Barış, huzur ve selamet sahibi.

Selçuk: Sel gibi akan.

Selman : Barışçı, sulhçu.

Serdar : Asker başı, kumandan, komutan, reis.

Serhat : Sınır boyundaki asker.

Sertaç : Başa konan taç.

Server : Baş, reis, seyyid, bir topluluğun ileri geleni.

Sevban : Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış.

Seyfi : Kılıç kuşanmış, asker.

Seyfullah : Allah'ın kılıcı, askeri.

Seymen: Çiftlik bekçisi.

Seyyid: Efendi, bey, Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin'in soyundan gelenler.

Sezgin : Sezen sezici, duygulu, hassas.

Sinan : Mızrak, süngü.

Sirac : Lamba, ışık, güneş, ay.

Siraceddin : Dinin kandili.

Siyami : Oruçlu, kendini kötülüklerden men eden.

Soner : Bir işte son yardımı yapan. Son olması istenen.

Sunullah : Allah'ın kudreti, meydana getirdiği varlığı.

Ş

Şaban : Aralık, fasıla.

Şabi : Cemaat ehli.

Şadan : Sevinçli, keyifli, neşeli, bahtiyar.

Şadi: sevinç, neşe, mutluluk

Şahap : Alev, ateş parçası, akan yıldız.

Şahinalp: Şahin gibi yiğit.

Şahsüvar : Usta binici, çok iyi ata binen.

Şâfi : Şefaat eden, şifa veren.

Şarani : Saçı gür

Şecaeddin : Dinin kahramanı, dinin yiğidi.

Şehlevent : Uzun boylu, yakışıklı genç.

Şemseddin : Dinin güneşi.

Şemsi : Güneş gibi parlayan.

Şerafeddin : Dinin şereflisi.

Şeref : Asil, yüksek, şanlı, şöhretli atalara sahip olmak.

Şevket : Büyüklük, kudret ve kuvvetten doğan haşmet.

Şevki : Şevkli, neşeli, istekli.

Şeyban : Saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı.

Şihab : Cesur, parlak yıldız, kıvılcım.

Şihabeddin : Dinin parlak yaldızı.

Şinasi : Tanıyan, tanıyıcı, bilen, anlayan.

Şir : Aslan.

 

T

Taceddin : Dinin tacı.

Taci : Taçlı.

Tahsin : Kale gibi sağlamlaştırma.

Taki : Günahtan kaçınan, dinine bağlı.

Talat : Yüz, çehre, dindar.

Talha : Bir zamk ağacı.

Tamer : Tam erkek.

Tan: Şafak

Taner : Şafak gibi canlı erkek.

Tanju : Türk hükümdarı [Çinlilerce] Tarkan : Dağınık, perişan.

Tarık : Sabah yıldızı, parlak yıldız.

Tayfur : Uçan, yükselen.

Taylan : Uzun boylu.

Tayyar : Uçan, uçucu uçma kabiliyeti olan.

Tekin : Uğurlu, hayırlı.

Temel : Asıl, esas.

Tevfik : Uygun getirme, Allah'ın yardımına kavuşma.

Timur : Demir gibi sağlam.

Timurtaş : Demir ve taş gibi sağlam.

Tufan : Afet, felaket, çok şiddetli yağmur.

Turan : Cesur atılgan, yiğit.

Turanşah : Cesur Türk hükümdarı.

Turgay : Küçük kuş, sığırcık.

Turgut : Belde, yerleşme merkezi, mesken.

U-Ü

Ubeydullah : Kulcağız, kölecik.

Ufuk: Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınırç.

Uğur: Halkın kimi olgularda gördüğü iyilik müjdesi

Uğurcan: uğur getiren şafak vakti.

Ulaç: yaşama bağlayan

Ulaş: yetiş, eriş

Ulu: çok büyük erdemli olan, yüce.

Uluç: Büyük Türk denizcisi (Uluç Ali Paşa)

Ümit: Umulan, beklenen şey

Ünal: ad sahibi ol, tanın

Ünalan: as sahini olan, ünlenmiş

Ünalp: ünlü yiğit

Ünsal/Ünver: hey yana adını duyur

Üsame : Bir aslan cinsi.

V

Vahdet: bir ve tek olma

Vakkas : Savaşçı, okçu.

Vakur : Ağırbaşlı, temkinli.

Vakıf : Duran, ayakta duran.

Vâlâ : Yüksek, yüce.

Varol: var olmakla ilgili , yüceltme

Vecdi : İlahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen.

Vecit : Vecde gelen, İlahi cezbe ile bayılan.

Vecihi : Bir kavmin büyüğü.

Vedat : Sevgi ve dostluk gösteren.

Vefa : Sözünde duran, dostluğunu devam ettiren.

Veli : Ermiş.

Vural: Vurarak al, vurup al.

Y

Yağan: yağmur, kar, yağış

Yağız: koyu buğday rengi, esmer damlacıkları

Yahya : Canlı, hayat süren.

Yalım: Alev, ateş uzantısı

Yalçın: düz, çıplak ve dik, düz, kaygan

Yalvaç: Tanrı’nın habercisi, elçisi

Yamaç: dağın eğik yüzeyi, bayır

Yaman: Güç etki ve becerikli

Yasin: Kur’an’da bir sure adı

Yaver : Yardım edici, imdada koşan.

Yavuz : Yaman, korkusuz.

Yekta : Tek, eşsiz, benzersiz.

Yıldırım: Buluttan buluta ya da yere elektrik boşalması

Yılmaz: Hiçbir şeyden korkup çekinmez

Yusuf: eklenecek, ilave edilecek.

Yücel: Yüce bir duruma gel

Yüksel: Manevi anlamda yüce ol anlamında.

Z

Zafer : Maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme.

Zâfir : Zafer kazanan, üstün gelen.

Zamir : Yürek, iç, vicdan.

Zekai : Çabuk anlayışlı, keskin zekalı.

Zekeriyya : Erkek zat.

Zeyd : Artan, çoğalan.

Zeynel : Süslü.

Ziver : Süs, ziynet ehli.

Ziya : Işık, aydınlık, nur.

Ziyad : Fazlalık, çokluk, bolluk.

Zübeyr : Akıllı.

 

Son Dakika Kadın Haberleri için aşağı kaydırın