Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı ile ilgili yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait konuya yönelik yapılan yönetmelik değişikliğine göre, BES'e girişte bin TL tutarındaki başlangıç devlet katkısı, 'cayma hakkının kullanmaması halinde, cayma hakkının dolduğu ayı takip eden hesap dönemi' yerine başlangıç döneminin bitimini takip eden hesap döneminde hesaplanacak. Yönetmelikte 'başlangıç dönemi' personelin, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen 2 aylık süre olarak belirlendi.

PERSONELİN NAKİT HESABINDA TAKİP EDİLECEK

Yönetmeliğin 4/A maddesine eklenen fıkraya göre, bütün sertifikalarını sonlandırmak suretiyle sistemden ayrılmış olan personelin tekrar sisteme dahil olması durumunda, başlangıç devlet katkısı terar hesaplanmayacak. Yönetmeliğe göre, taahhüt edilen devlet katkısı tutarları, çalışanın taahhüt hesabında, taahhüt edilen tutarların hak kazanma oranlarına göre nakden ödenecek kısımları ise personelin nakit hesabında takip edilecek.

Sertifikanın sistemde bulunduğu zamanın; 3. senesi ile 6. senesi arasında, çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde 85'i taahhüt olarak kayıt altına alınacak, yüzde 15'i nakit hesabına ödenecek. Bu oran 6. yıl ile 10. yıl arasında, yüzde 65/yüzde 35, 10. yılından itibaren, yüzde 40/yüzde 60 olarak gerçekleşecek.

VEFAT VE MALULİYET DURUMUNDA TUTARIN TAMAMI HESABA YATIRILACAK

Sertifikanın emeklilik hakkının kullanılarak ya da vefat veya maluliyet sebebi ile sonlandırılması durumunda ise personelin devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamı nakit hesabına yatırılacak. Yönetmelik bünyesinde nakden ödenen devlet katkılarının; yüzde 30'u Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde değerlendirilecek. Bir çalışan için ödenecek ek devlet katkısı hesaplamasına esas teşkil eden birikim toplamı, çalışanın emeklilik hakkını kullandığı ayda geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı ile sistemde kaldığı ay sayısının çarpımını geçmeyecek.

Son Dakika Gündem Haberleri için aşağı kaydırın.