Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçti.

Tebliğle, söz hususu kararnameyle kapatılan kurum ve kuruluşların Hazineye intikal etmiş kabul edilen bütün taşınırlarla mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı ile tapuda resen Hazine tarafına tescil edilecek taşınmazlarla alakalı alınacak tedbirler ile bunlar hususunda gerçekleştirilecek iş ve işlemlerle alakalı usul ve esaslar tespit edildi.

İllerde defterdarlığı, ilçelerde milli emlak müdürlüğünü, o yok ise mal müdürlüğünü temsil eden "İdare" tarafından tespit işlemlerine hemen başlanılacak ve mümkün olan en kısa zamanda neticelendirilecek. Tespit işlemleri, lazım olduğunda Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin dahil olmasıyla da yapılabilecek.

Tespit çalışmaları neticesinde kapatılan kurum ve kuruluşların mal varlığı ile bütün defter ve belgeleri ile alakalı bilgiler, hazırlanacak bir tutanakta ifade edilerek kayıtlara yazılacak. Bunun yanında  imkan varsa bu tutanakta kapatılan kurum ve kuruluşlara bağlı menkul kıymet ve varlıkların tür, miktar ve değerleri de ifade edilerek kayıtlara yazılacak. Gerçekleştirilen tespit işlemlerinde kapatılan kurum ve kuruluşun varsa temsilcisi yada çalışanı da olacak ve hazırlanan tutanaklar onlar tarafından da imzalanacak.

İdare tarafından kapatılan kurum ve kuruluş namına kayıtlı bütün kara, deniz ve hava nakil araçları, ziraat işlerinde kullanılanlar dahil bütün iş makineleriyle hak ve alacaklarının olup olmadığı, defter ve diğer belgeler incelenmek ve ayrıca alakalı idarelerden sorulmak maksadıyla kayıtlara yazılacak. 

İŞTE KAPATILAN KURUM VE DERNEKLERİN LİSTESİ

Son Dakika Gündem Haberleri için aşağı kaydırın.