Analık Sigortası Nedir?

Analık sigortası nedir ve yararlanma koşulları nelerdir? Analık sigortasından sağlanan haklar nelerdir? Emzirme ödeneği nedir? Geçici iş göremezlik ödeneği nedir?

11.06.2021-11:49 - (Son Güncelleme: 11.06.2021-14:19)

Ceza İnfaz Kurumları’nda çalışma hayatında bulunan tutuklu ve hükümlüler, 4a ve 4b sigortalılar, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde işverenlerce yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak için götürülen Türk çalışanları bünyesinde bulunduran Analık sigortası ile ilgili tüm detayları haberimiz içerisinde bulabilirsiniz.

ANALIK SİGORTASI NEDİR?

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabii olan sigortalı kadının ya da sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından ötürü gelir ya da aylık alan kadının veya gelir sahibi olan veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebelik sürecinin başladığı tarihten itibaren;

Doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık,

Çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar bulunan gebelik ile birlikte analık hali ile ilgili rahatsızlık ve engellilik durumları analık hali olarak kabul edilir.

ANALIK SİGORTASINDAN KİMDEN FAYDALANABİLİR?

4/a sigortalılık statüsüne tabii olan sigortalılar

4/b sigortalılık statüsüne tabii olan sigortalılar

Ceza İnfaz Kurumları ile birlikte Tutukevlerinde çalışmakta olan hükümlü ve tutuklular

Sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenler tarafından yurt dışında olan işyerleri içerisinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri

Ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanmış olan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla bulunanlar analık sigortasının kapsamı içerisinde yer almaktadırlar.

ANALIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR NELERDİR?

Analık sigortasından sigortalıya, analık hallerine bağlı olacak şekilde ortaya çıkan iş göremezlik süresi içerisinde,

Geçici iş göremezlik ödeneği

Emzirme ödeneği ödenir.

EMZİRME ÖDENEĞİ NEDİR?

Emzirme ödeneği her bir çocuk için doğum anı içerisinde yaşaması şartı ile (canlı doğum) doğum tarihinde geçerli olacak olan ve Kurum Yönetim Kurulu'nca tespit edilerek Bakanlık Makamı'nca onay alan tarife üzerinden verilen nakdi yardım olarak ifade edilir.

EMZİRME ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Emzirme ödeneği, doğum yapması durumunda sigortalı kadına ya da sigortası bulunmayan eşinin doğum yapması durumunda sigortalı erkeğe verilir. Bununla birlikte hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yapmış oldukları çalışmaları nedeni ile gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortası bulunmayan eşine emzirme ödeneği verilir.

EMZİRME ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR, NE KADAR?

Emzirme ödeneği her bir çocuk için doğum anında yaşaması şartı ile birlikte (canlı doğum) doğum tarihi içerisinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulu'nca tespit edilerek Bakanlık Makamı'nca onay almış tarife üzerinden verilir. 2020 senesi için bu rakam 202,00 TL, 2021 senesi için de 232,00 TL olarak hesaplanmıştır.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri içerisinde Kurum tarafından yetkilendirilen hekim ya da sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresi kapsamında geçici olarak çalışamama durumu olarak ifade edilir.

Geçici iş göremezlik ödeneği; sosyal sigortacılık kapsamında, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ile birlikte analık sigorta kollarından istirahatli olan sigortalıya işten kaldığı günler için kurum tarafından ödenmiş olan parasal yardımdır.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Doğumdan önceki bir sene içerisinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

İstirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmıyor olması (Sigortası bulunan kadının isteği ve hekimin onayı ile birlikte doğuma 3 hafta kalıncaya dek çalışma durumu dışında)

İstirahatin başlamış olduğu tarih içerisinde sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması,

Doğum olayının canlı ya da ölü olarak gerçekleşmiş olması,

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamı içerisinde sigortalı sayılanların analıkları halinde, ayrıca geçici iş göremezlik ödeneği genel sağlık sigortası dahil prim ve prime dair her çeşit borçlarının ödenmiş olması lazım olmaktadır.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİ İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

E-ödenek sistemi üzerinden işlemler tamamlanmasının ardından varsa sigortalının hesap numarasına yoksa da T.C. kimlik numarasına protokol imzalanmış olan bankaya söz konusu ödenek gönderilmekte ve bu sayede de ödeme işlemi yerine getirilmektedir.

YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR