Enerji tasarrufu, imalatta, konforumuzda ve iş gücümüzde hiç bir azalma yapılmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir. Aynı işi daha az enerji harcayarak gerçekleştirmektir.

Enerjinin fazla harcanması durumunda;

DOĞAL KAYNAKLAR HIZLA BİTİYOR

ÇEVRE KİRLENİYOR

MALİYETLER YÜKSELİYOR

İnsanların ihtiyaçlarının giderilmesinde ve gelişmesinin sağlıklı biçimde devam ettirilmesinde lazım olan enerji özellikle sanayi, konut ve ulaştırma gibi alanlarda tercih edilmektedir. Nüfus yükselişine, sanayinin gelişmesi ile doğru orantılı olarak kurulan büyük çaplı enerji üretim ve çevrim sistemleri ekolojik sistemi önemli oranda etkiledikleri gibi sınırlar ötesi etkileri de yanında taşımaktadır.

Bugünün enerji kaynakları yenilenemeyen enerji kaynakları (kömür, petrol, doğalgaz ve nükleer enerji) ve yenilenebilen enerji kaynakları (odun, bitki atıkları, tezek, jeotermal enerji, güneş, rüzgâr, hidrojen, hidrolik, gelgit ve dalga enerjisi) biçiminde kategorilendirilmektedir.

Diğer yandan gelecek nesiller için fosil yakıt yataklarından, kömürün 250 sene petrolün ise 50 sene sonra biteceği düşünüldüğünde bunların yerine yeni enerji kaynaklarının meydana getirilmesi ne derece lazım olduğu ortaya çıkmaktadır.

Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınma için temel maddelerden birisi konumundadır. Yükselen nüfus, kentleşme, sanayileşme, teknolojinin gelişmesi ve refah artışına paralel olarak enerji tüketimi su götürmez bir biçimde artmaktadır. Enerjinin en tasarruflu ve verimli bir biçimde kullanılması lazımdır.

Son Dakika Teknoloji Haberleri için aşağı kaydırın.