Kur'an-ı Kerim'deki Harflerin Sırları

Kur'an-ı Kerim'de yer alan her harfin birbirinden farklı bir anlamı vardır. İlk harf olan 'Elif' ile bir çok isim bulunmasına rağmen, tam anlamının olduğu pek fazla kişi tarafından bilinmemekte. Peki Elif ve Kur'an-ı Kerim'deki diğer harflerin tam anlamı nedir?

Kur'an-ı Kerim'deki Harflerin Sırları

Kur'an-ı Kerim'deki Harflerin Sırları

Kur'an-ı Kerim'de yer alan her harfin farklı bir anlamı bulunmaktadır. İlk harf olan 'Elif' ile bir çok isim bulunmasına rağmen, tam anlamının olduğu pek fazla kişi tarafından bilinmemekte. Peki Elif ve Kur'an-ı Kerim'deki diğer harflerin tam anlamı nedir? Kur'an-ı Kerim'de yer alan harflerin delalet ettiği anlamlar derlendi. İşte Kur'an-ı Kerim'de yer alan harfler ve anlamları...

Kur'an-ı Kerim'deki Harflerin Sırları

 1. Elif ( ا ): Ülfet: Hareket, gayret, ibadet, hayır, sadaka gibi çalışmalarla ortaya çıkar. Ülfet hasıl olunca 2. adıma geçilir.
 2. Be ( ب ): Bereket: Ülfette yürüyen bereketi bulur.
 3. Te ( ت ): Tevbe: Berekette yürüyene, tevbe nasip olur.
 4. Se ( ث ): Sevap: Tevbe eden sevaba nail olur.
 5. Cim ( ج ): Cemal: Sevaba erişende güzellik meydana gelir. Bilhassa, 'Gece namazı kılanların gündüz yüzü güzel olur.' (H.Ş. Avarifü'l-Maarif, 45. Bölüm).
 6. Ha ( ح ): Hikmet: Manalı konuşmak, işe yarayanı konuşmak demektir. Hikmetli olmanın yolu, farzları yapmak ve haramlardan sakınmaktır.
 7. Hı ( خ): Hayır: Hikmette yürüyen hayra nail olur.
 8. Dal ( د ): Delil: Rehberlik-kılavuzluk yapmak.
 9. Zel ( ذ ): Zeka: Duyduklarını iyi kavrar, muhafaza eder.
 10. Rı ( ر ): Rahmet: Rahmet-i İlahiye mazhar olmak.
 11. Zel ( ز ): Zekat: Temizlik.
 12. Sin ( س ): Saadet: Bahtiyarlık.
 13. Şın ( ش ): Şifa: Manevi hastalıklardan şifa bulmak.
 14. Sad ( ص ) : Sıdk: Doğruluk, yalandan kurtulmak.
 15. Dad ( ض ): Zıya: Parlaklık, her tarafı parlamak.
 16. Tı ( ط ): Taat: İtaat, ne söylenirse yapmak.
 17. Zı ( ظ ): Zafer.
 18. Ayn ( ع ): İlim: İlim sahibi olmak.
 19. Ğayn ( غ ): Gına: Zenginlik.
 20. Fe ( ف ): Felah, engelleri aşmak. [Korktuklarından emin, umduklarına nail olmak/kavuşmak.
 21. Gaf ( ق ): Gurbet: Buradaki gurbet yakınlık manasındadır.
 22. Kef ( ك ): Keramet.
 23. Lam ( ل ): Lûtuf.
 24. Mim ( م ): Mev'iza.
 25. Nun ( ن ): Nur.
 26. Vav ( و ): Vuslat: Kavuşmak.
 27. He ( ه ): Hidayet.
 28. Ye ( ي ): Yakin (Sure-i Hicr'in 99. ayetinde Rabbimiz, 'Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!' diye buyurmuştur.)

Yorum Yaz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR