Milyonlarca İşçinin Beklediği İzin Kararı Onaylandı

Kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesi kararını veren Yargıtay, yıllık izin ücretinin ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin sonlanmış olmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Milyonlarca İşçinin Beklediği İzin Kararı Onaylandı

Kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesi kararını veren Yargıtay, yıllık izin ücretinin ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin sonlanmış olmasının zorunlu olduğunu bildirdi. Yüksek mahkeme; yıllık izin ücretinin fesihle muaccel olacağını, fakat faiz için işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesinin gerektiğine hüküm verdi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren onaya konu olan olay İstanbul’da gerçekleşti. Bir mağazada tezgahtar olarak çalışan işçi, iş akdinin işverence haksız olarak sonlandırıldığını söyleyerek iş mahkemesine gitti.

 

İzin ücretlerini istedi

Mağaza Müdürü tarafından şube değişikliği yazısı imzalattırılmak istendiğini, yazıyı imzalamadığı için, ’O zaman evine git’ sözleriyle işten kovulduğunu iddia eden davacı işçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağını talep etti. Mahkemede kendini savunan davalı işveren, davacının hiç bir alacağının bulunmadığını söyledi.

 

Karara bağlandı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 59’uncu maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda, işçinin kullanmadığı yıllık izin günlerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödenmesine karar verildi. Kararda şöyle denildi: "Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir. Akdin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Böylece, iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür. Bu sebeple zamanaşımı da iş sözleşmesinin feshinden itibaren işlemeye başlar. Kanunda, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti için kesin bir ödeme günü belirlenmiş değildir. Yasada, sözleşmenin feshi anı yıllık ücretli izin hakkının ücrete dönüşmesi, bir başka anlatımla izin ücretine hak kazanma zamanı olarak kabul edilmiştir.

Son Dakika Ekonomi Haberleri için aşağı kaydırın.

Yorum Yaz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR