Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Alım Başvuruları Nasıl Yapılır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Tapu Müdürlüklerine personel alınacağı Resmi Gazete'de açıklandı. Peki, Tapu Kadastro personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte yanıtı...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Alım Başvuruları Nasıl Yapılır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Tapu Müdürlükleri için sözleşmeli personel alımı yapılacağının Resmi Gazete'de açıklanmasının ardından sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki, Tapu Kadastro personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? detaylar haberimizde...

TAPU KADASTRO PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1) Başvurular 12/10/2020 - 19/10/2020 tarihleri arasında (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/ girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.

2) Adayların, mezun oldukları ön lisans programına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3) Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir.

TAPU KADASTRO PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,

3) 2018 yılı KPSS-P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,

4) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak.

TAPU KADASTRO PERSONEL ALIMI BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

1) Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil, asil sayısı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

2) Atanmaya hak kazananların listesi ile tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, adaylara başkaca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır.

TAPU KADASTRO PERSONEL ALIMI GENEL HÜKÜMLER

1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

2) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

TAPU KADASTRO PERSONEL ALIMI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

2) KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

3) Fotoğraf İLETİŞİM Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No: 14 Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0(312) 5514517 - 5514716 e-posta : personel.kadro@tkgm.gov.tr

Yorum Yaz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

EN ÇOK OKUNANLAR