Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Personel Alımı Başladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, KPSS B grubu puan sıralamasından personel alımı yapacağını açıkladı. Personel alımı başvuru şartları da belli olmuş durumda. Peki, başvurular ne zaman sona erecek?

14.12.2021-15:44 - (Son Güncelleme: 21.01.2022-14:51) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Personel Alımı Başladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık, merkez ve taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 66 koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır.  

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Koruma ve güvenlik görevlisi iş alımı yapılacaktır. Başvurular için genel şartlar şu şekildedir:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

e) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.

f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

- Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

g) Askerlik durumu itibariyle;

- Askerlikle ilgisi bulunmamak

- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.


- Herhangi bir ön lisans veya lisans bölümünden mezun olmak.

- Lisans mezunları için; 2020 ve 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P3), ön lisans mezunları için; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93) en az 60 puan almış olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

- İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla (28.01.2022) 35 yaşından gün almamış olmak.(28.01.1987 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar.)

- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

- Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak.

- Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,

- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 11 Ocak tarihinde başladı. Son başvuru tarihi 28 Ocak olarak bildirildi. Başvurular e devlet üzerinden veyahut Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilir. 

DNC Medya
DNC Medya
bilgi@haber365.com.tr
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal