Şamanizm Nedir?

Şaman dini nedir? Şamanlık nedir? Şamanizm dininin özellikleri? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

Şamanizm Nedir?

Şamanizm bir din sistemidir. Şamanizm puta inanma putlardan destek bekleme gibi ilkel inançlarla karıştırılmamalıdır. Şamanizm bir dindir. Şamanizmi dinler sınıfına almamak yanlış olur. Esasen bu dini Şamanizm olarak isimlendirenler yanlışı baştan yapmaktadırlar. Şaman kimdir, şamanın vazifesi nedir bunu bilmemektedirler.

Şaman dini törenleri idare eden, halk adına tanrıdan yardım isteyen, isteklerde bulunan, tanrı huzurundan haberler aktaran bir din görevlisidir. Hırıstiyanlığa papaizm, Müslümanlığa imamizm demiyorsak bu dine de şamanizm diyemeyiz. Bu dinin ismi Şamanizm değil tek tanrı inancı veya Türkler'deki isimle Gök Tanrı dini, Gök Tanrı inancıdır. Şamanizm de bir tanrı yer alır. Bu dinin üyeleri tek Tanrıya inanırlar. Oysa genel kanıya göre şamanlar pekçok tanrıya ve bu tanrıların putlarına inanan ilkel bir dinin üyesidirler. Yanlış bilinmesiyle Şamanizm, doğrusuyla GökTanrı dini Kuzey ve Orta Asya Türk halklarında günümüzde bile devam etmektedir. Şamanizm'de bir tek yaratıcı Tanrı olur. Şamanizm ölümün ardından insanların tekrar dirileceğine dünya üzerindeyken Tanrı'nın hoşuna gidecek eylemlerde olanların ödül, Tanrı'nın emirlerine karşı çıkanların ise ceza alacaklarına inananır. Şamanizm'de cennet (Uçmağ) cehennem (Kızıl Tamu) inancı yer alır. Öyleyse Şamanizm yani Gök Tanrı dini düzenli kuralları olan gerçek bir inançtır.

Şaman kimdir, şamanın vazifesi nelerdir?

Şaman öz Türkçe bir sözcük değildir. Şaman sözcüğü Hindistan'da yaşayan bçlgesel bir grup olan pali'lerin dilindeki
Samana'dan türemiştir. Esasen şaman batılı araştırmacıların yanlış bir isimlendirmesidir. Ruhlardan ilham alan şahıs manasındaki şaman sözcüğünü bütün toplulukların inançlarının adı yerine kullanmışlardır. Şamanın Türkçedeki manası Kam'dır. Türklerin dini törenlerini idare eden kişidir Kam. Kam kelime manası olarak eyleme geçiren, hareketli manasındadır. Kamçının görevi gibi şaman yani Kam'da dini törenler sırasında hareketlidir. Şaman içinde yer aldığı halkı karşılaştıkları problemlere çözüm yolunda harekete geçirir. Şamanın ana görevi insan ve doğanın uyum içinde oluşunu sağlamaktır.

Son Dakika Kültür-Sanat Haberleri için aşağı kaydırın.

Yorum Yaz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR