Yüce Allah yarattıkları içerisinde insanı her şeyden üstün kılmıştır. İnsana verdiği değeri göstermek için bütün kainatı onun ihtiyaçları için düzenlemiştir. Dünya üzerinde bulunan her şey insana hizmet etmektedir. İnsan Allah’ın istediği şekilde bir kul olup, emir ve yasaklarına uyarak meleklerden bile daha üstün seviyelere çıkabilir. Ancak yaptığı ameller doğrultusunda hayvandan daha aşağı bir konuma da düşebilir.

Mü’min bir kul, Allah’ın emirleri doğrultusunda doğru yoldan ayrılmayarak ilahi bir seviyeye ulaşabilir ve Allah katında en yüce mertebelere gelebilir. İşte bu kullar için Allah’u teala yüce kitap Kur’an-ı Kerim’de müjdeler vermiştir.

İşte Allah’ın salih kullarını müjdelediği ayetler:

Bakara 25: ‘Ey Muhammed, iman edip salih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde: "Bu daha önce de rızıklandığımızdır" derler. Bu, onlara, dünyadakine benzer olarak sunulmuştur. Orada, onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar orada süresiz kalacaklardır.’

Al-i İmran 57: ‘İman edip salih amellerde bulunanların ecirleri eksiksiz ödenecektir. Allah, zalim olanları sevmez.’

Nisa 57: ‘İman edip salih amellerde bulunanları, altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Onda onlar için tertemiz kılınmış eşler vardır. Ve onları, 'ne sıcak ne soğuk, tam kararında gölgeliğe sokacağız.’

Maide 9: ‘Allah, iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ecir vardır.’