Yargıtay'dan işçiye haftalık izin tanımayan ya da izni yarım gün olarak tanıyan işverene kötü haber geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, haftalık iznin 24 saatten az olamayacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirip izinle telafi edilemeyeceğine karar verdi.

MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ

Kalıp ustası olarak çalışan işçi, 5. İş Mahkemesi'ne dava açarak, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak fesh edildiğini öne sürerek ihbar tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise davacının istifa etmesi üzerine iş sözleşmesinin bittiğini, fazla çalışma yapmadığı gibi tatillerde de çalışmadığını, taleplerinin haksız olduğunu ileri sürdü. Mahkeme, davalı tarafça iş sözleşmesinin istifa ile sona erdiği savunulsa da bu durumun ispatlanmadığından davacının ihbar tazminatına hak kazandığı gibi fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacakları da olduğu gerekçesi ile davayı kabul etti.

YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Kararı davalı kişi temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. 5. İş Mahkemesi, bilirkişiden rapor da alınarak davacının ihbar tazminatına hak kazandığı gibi fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacakları da olduğu fakat hafta tatili alacağı olmadığı nedeni ile davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davacı taraf temyiz etti. Dava dosyasını tekrar inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

ÇALIŞILAN HAFTA TATİLİ İZİNLE TELAFİ EDİLEMEZ

4857 sayılı İş Kanununun 46'ncı maddesinde, işçinin haftalık izin hakkının hüküm altına alındığı ifade edildi. Karar şu şekilde:

'Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi halinde, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin yirmi dört saatten az olarak kullandırılması durumunda hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır. Somut uyuşmazlıkta, Mahkeme tarafından itibar edilen bilirkişi raporunda davalı tanık beyanlarına göre davacının hafta tatili alacağının bulunmadığı ifade edilmiştir. Tanık işçiler, iş yerinde 08: 00-17: 00 saatleri arasında 1 haftada 7 gün çalışıldığını; fakat memleketlerinden İstanbul'a gelen işçiler haftalık izinlerini biriktirerek toplu şekilde kullandıklarını belirtmişlerdir. 4857 sayılı Kanunda fiili izin müessesesi sadece fazla çalışma için öngörülmüş olup çalışılan hafta tatili karşılığı izinle telafi edilemez. Buna göre Mahkeme tarafından davalı tanığına ayda kaç hafta 7 gün çalışma olduğu açıklattırılıp sonucuna göre davacının hafta tatili alacağının hesaplanması gerekirken hatalı değerlendirme ile talebin reddi bozmayı gerektirmiştir. Karar oy birliği ile bozulmuştur.'

Son Dakika Gündem Haberleri için aşağı kaydırın.