İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı çalışmalar yaptığına karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu tspit edilen 635 güvenlik korucusunun görevle ilişkisi kesildi.

İçişleri Bakanlığı 635 güvenlik korucusunun görevinden uzaklaştırma aldığını belirtti. 

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

'Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu ortaya çıkan 559 Güvenlik Korucusu ile kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, beyaz madde suçları gibi çeşitli suçlara karıştığı bilinen 76 Güvenlik Korucusunun görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkânsız sonuçlar üşünüldüğünde, yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti sebebi ile haklarında nihai karar verilene kadar tedbir olarak, 442 sayılı Köy Kanununun 74 ve devamı maddeleri ile 2008/13105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Yönetmeliğe istinaden Sayın İçişleri Bakanının onayı ile toplam 635 Güvenlik Korucusu görevlerinden uzaklaştırılmıştır.'

Son Dakika Gündem Haberleri için aşağı kaydırın.