Çankaya Üniversitesi Personel Alımı

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre akademik kadrolar ve görevlendirilmek üzere 20 öğretim görevlisi alınacağı açıklaması yapıldı.

Çankaya Üniversitesi Personel Alımı

Çankaya Üniversitesi Personel Alımı


Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre akamedik kadrolar ve görevlendirilmek üzere 20 öğretim görevlisi alınacağı açıklaması yapıldı.

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda "Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanun’un 26, 24, 23, 31 ve 50/d maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanları alınacaktır."

 

Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7.paragraf”ında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

(1) Psikoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Doktora programı öğrencilerinde “henüz doktora tez önerisini sunmamış olmak” şartı aranmaktadır. ALES eşit ağırlık puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı almış olmak

(2) Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri veya Yazılım Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı almış olmak.

(3) Makine Mühendisliği lisans ve Makine Mühendisliği tezli yüksek lisans programlarından mezun olmuş olmak. Tezli yüksek lisans sonrasında alanında en az 3 yıl eğitim tecrübesine sahip olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı almış olmak.

(4) Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak ve Rus Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarında Rus dili öğretimi alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak. ALES sözel puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, Rus dilinde yapılan ve geçerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış ulusal ya da uluslararası dil sınavından en az 80 puan almış olmak.

Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini, ALES ve dil belgesi örneği, ders dökümü (transcript) aslı veya onaylı, nüfus cüzdan örneği, erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muaf olduğunu gösteren belge örneği, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu (http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti ve varsa yurt dışı diplomaların denklik belgesi eklenmelidir.
Başvurular Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adaylar beş adet, Doçent adayları ise üç adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. Doktor Öğretim Üyeliğine başvuran adaylar yayın dosyalarını ilgili dekanlığa verecektir.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

13.01.2020 tarihinde başlayan başvurular 27.01.2020 tarihinde bitecek.
Alınacak 4 alan için değerlendirme tarihleri farklı.
Psikoloji Böl. 30.01.2020 ön değerlendirme olup, 03.02.2020 tarihinde sınava giriş yapılacak. Sınav sonucu 07.02.2020 de açıklanacak.

Yazılım Müh.Böl. 03.02.2020 ön değerlendirme olup, 10.02.2020 tarihinde sınav girişi yapılacak. Sınav sonucu 14.02.2020 de açıklanacak.

Mekatronik Müh. Böl. 29.01.2020 ön değerlendirme olup, 31.01.2020 tarihinde sınav girişi yapılacak. Sınav sonucu 03.02.2020 de açıklanacak.

Yabancı Diller Böl. 30.01.2020 ön değerlendirme olup, 03.02.2020 tarihinde sınav girişi yapılacak. Sınav sonucu 05.02.2020 de açıklanacak.

Yorum Yaz

Diğer Eğitim Haberleri