Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi. Sizin de tazminat hakkınız iptal olabilir. İşte haberin detayları...

24.06.2022-11:31 - (Son Güncelleme: 24.06.2022-16:10)Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar!

İzmir'de bir şirketin satış müdürü, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiğini öne sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile manevi tazminat talebi üzerinden dava açtı. İşveren söz konusu, iş sözleşmesinin İş Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini, ihbar ve kıdem tazminatı taleplerinin reddedilmesi yönünde talepte bulundu. İşveren, satış müdürünün çalıştığı birimde yapılan incelemelerin ardından şirketin 1 milyon 55 bin lira zarara uğradığının tespit edildiğini ve bu sebeple hakkında ceza davası açıldığını bildirdi. 

Öte yandan iş mahkemesi, toplanmış olan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir sebep olmadan feshedildiğini kaydederek ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesine karar verildi. Söz konusu kararın temyiz edilmesi üzerine kapatılan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, satış müdürü hakkındaki ceza davasından çıkan sonucun davayı etkileyeceğini ve bu sebeple ceza davasının sonucunun beklenmesi gerekçe gösterilerek iş mahkemesinin vermiş olduğu kararını bozdu. 


Mahkeme ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesine hükmetti 

Bunun yanı sıra iş mahkemesi, satış müdürünün "güveni kötüye kullanma" suçundan yargılandığı ceza davasından "delil yetersizliği" sebebiyle beraat etmesi üzerine, işverenin haksız fesih yaptığı gerekçe gösterilerek ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi yönünde hükmetti. 

İşverenin kararı temyiz etmesi üzerine dosya bu defa da Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne geldi. Yargıtay’ın kararında (E. 2021 / 11747, K: 2022 /12),İş Kanunu'nun işverene haklı fesih yetkisi veren 25. Maddesinin üzerinde duruldu. Bahsi geçen maddeye ilişkin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının işverene haklı fesih imkânı verdiği kaydedilen kararda, maddenin genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışlarının işverene fesih imkânı tanıdığı belirtildi. 


Delil yetersizliğinden beraatına karar verildi 

Söz konusu kararda, dava dosyasına yönelik iş akdinin feshinin ardından işyerinde oluşan zarara ilişkin işveren tarafından iç denetim raporu hazırlatıldığı, bunun dışında mali müşavirlik şirketinden rapor alındığı, bu raporlarda satış müdürünün hatalı satış fiyatı belirleme yöntemiyle firmayı zarara uğrattığı, yardımcısı işçinin de zararın oluşumuna sebebiyet verdiği aktarıldı. Bunun üzerine işveren tarafından ceza davası açıldığı fakat delil yetersizliği gerekçesiyle beraatına karar verildiği bildirildi. 

Yargıtay söz konusu kararında, her ne kadar satış müdürü görevi kötüye kullanma suçundan yargılandığı ceza davasından delil yetersizliğinden dolayı beraat etmiş ise de dosyadaki bilgi ve belgeler ile iç denetim esnasındaki beyanı dikkate alındığında, satış müdürü ile yardımcısının sorumluluğunda alınan bir kısım ürünlerin sisteme zamanında kaydedilmediği, satış fiyatlarının şirket politikasına uygun belirlenmeyip usulsüz işlemlerle işverenin zarara uğradığına ilişkin deliller bulunduğu aktarıldı. Yargıtay, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlardan dolayı işveren tarafından yapılmış olan feshin haklı olduğu gerekçesiyle iş mahkemesinin tazminat ödenmesine yönelik kararını bozdu.

Hüsna Gizem Güven
husnagguven@gmail.com
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal