Orman Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Başvuruları Ne Zaman?

Orman Genel Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü bireylere istihdam kapsamında personel alımı yapacak. İŞKUR üzerinden başvurulacak mesleki pozisyonlar neler, başvuru tarihleri nedir, başvuru şartları nelerdir?

20.01.2022-16:28 - (Son Güncelleme: 20.01.2022-16:53) Orman Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Başvuruları Ne Zaman?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlük taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 44 engelli ve 30 eski hükümlü/TMY statüsünde, toplamda 74 daimi işçi alımı yapılacak. İşte detaylar…

BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 24.01.2022 – 28.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.

ENGELLİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

- Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

- 3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

- Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 

- İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak, 

- Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir, 

- Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,

- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Özel Şartlar

- Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.

MEB onaylı;

Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası,

Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası,

Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası,

İnsan Kaynakları Sertifikası,

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası,

Halkla İlişkiler Sertifikası,

Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası,

Genel Muhasebe Sertifikası,   

Çağrı Merkezi Sertifikası 

- En az Lise(Ortaöğretim) mezunu olmak. 

- Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşından gün almamış olmak.

Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı

ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

- Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,                        

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

- Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

- İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak, 

- Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir, 

- Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adayların durumlarını ilgili mevzuatına göre belgelendirmeleri gerekir, 

- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Özel Şartlar

- En az ilköğretim mezunu olmak, 

- Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak, (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.) 

- Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak.

DNC Medya
DNC Medya
bilgi@haber365.com.tr
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal