1927 senesinden günümüze ilave ve değişiklikleriyle yürürlükte olan Resmi Gazete'nin yayımlanması ile alakalı 5335 sayılı Yasa 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırılmış ve yeni kurallar getirilmişti.

Bugün Resmi Gazete’de Resmi Gazete Yönetmeliği yayımlandı.

10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve bugün yayımlanan yönetmeliğini beraber değerlendirdiğimiz zaman aşağıdaki düzenlemeler dikkat çekiyor:

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversiteler tarafından düzenlenen yönetmelik ve tebliğler taslak sayılıyor: beğenilmeyenler tekrar gönderilecek.

Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yönetmelik; tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemlere taslak ismi veriliyor. Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünün denetiminden geçmeyenlerin kurumuna tekrar gönderilmesi düşünülüyor.

Cumhurbaşkanına direkt olarak bağlı olmayan bakanlık, kurum ve kuruluş kalmadı. Ayrıca üst seviye görevlilerin tamamını Cumhurbaşkanı atıyor. Hazırladıkları ikincil düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’nün denetiminden geçinceye kadar taslak olarak isimlendirilmesi; beğenilmeyenlerin düzeltilmek için kurumlarına gönderilmesini, daha iyi bir idare arayışından çok güvensizlik olarak okumak lazım.

Resmi Gazete'nin arşivlenmek için basılması düşünülüyor. Asıl olarak dijital ortamda yayımlanacak. Fakat gerekli olursa, ücreti karşılığında kurum ve kuruluşlara verilmek üzere basılacak.

Son Dakika Gündem Haberleri için aşağı kaydırın.