Jandarma Uzman Erbaş Çavuş Alımı 2017 JÖH Başvuru JGK'da

Jandarma uzman çavuş alımı 2017 son dakika başladığı belirtildi. Jandarma Personel alımı nasıl yapılacağı, JGK resmi internet sayfası ve detayları ve başvuru detayları haberimizde...

Jandarma Uzman Erbaş Çavuş Alımı 2017 JÖH Başvuru JGK'da

Jandarma uzman çavuş alımı 2017 son dakika başladığı belirtildi. Jandarma uzman çavuş personel alımı başvurusu bugün itibari ile başladı. Binlerce aday arasında seçilecek olan ve görevini Jandarma Komutanlığı'nda idame ettirecek olmanın koşulları da belirtildi. . 

Detaylarıyla Jandarma Uzman erbaş alımı ve detaylarını JGK resmi internet sitesi üzerinden araştırdık. Jandarma Personel alımı nasıl yapılacağı, JGK resmi internet sayfası ve detayları ve başvuru detayları haberimizde...

Jandarma Uzman erbaş alımı için geçtiğimiz günlerde başvuru detayları açıklandıktan sonra gözler Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru tarihlerine çevrilmişti.Kurumun resmi internet sayfasında yapılan açıklamaları sürekli olarak takip edenler Jandarma uzman erbaş alımı için başvurularına hazırlıklarını tamamladı bile. Alımlar için başvurular başladı. 

Jandarma uzman erbaş personel alımı için aylardır merakla beklenen süreç bugün itibari ile başladı. Alım için lk koşul yaş sınırının 20 ile 27 yaş arasında olmak iken askerlik yapmış olma şartı açıklandı. Askerlik yapma ve terhis şartı bu kere aranmayacak.  Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yayımlanan kılavuzda, adaylardan boy kilo kriterlerine uyanlar uzman erbaş alımı için değerlendirmeye tabi tutulacak. 

JANDARMA UZMAN ERBAŞ PERSONEL ALIMI KRİTERLERİ

Sadece erkek adaylar arasında seçilecek olan JAndarma Komutanlığına girmek isteyen adaylar nasıl başvuru yapacak? sorusunun cevapları netleşti. Askerlik hizmetini yapmış olmak şartı bulunmamaktadır. Halen silah altında bulunanlar da başvuru yapabilecektir. Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş alımları, 30 Ekim 2017 - 13 Kasım 2017 tarihleri arasında olacak. 1 Aralık 2017 tarihinde başvuru sonuçlarının ilanının ardından, adaylar tabi tutulacakları, yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, bedeni yetenek sınavı ve mülakat sınavı ile alıma uygun olup olmadıkları belirlenecek. 

b. Ön başvurular, www.jandarma.gov.tr internet adresinden 30 Ekim – 13 Kasım 2017 (saat 17.00’ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

c. Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

ç. Ön başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Yerleşkesi Beytepe/Çankaya/ANKARA adresinde icra edilecektir.

JANDARMA KOMUTANLIĞI NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

a. Adaylar, 30 Ekim – 13 Kasım 2017 tarihleri arasında, www.jandarma.gov.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına ulaşabileceklerdir. İnternetten yapılan başvurular ön başvuru olarak kabul edilecektir.

b. İnternetten ön başvuru işlemleri 13 Kasım 2017 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. Ön başvuru tamamladıktan sonra mutlaka yazıcıdan çıktısı alınacaktır. Başvurular tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen ancak internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını şahsen beyan etmeleri gerekmektedir.

c. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

ç. İnternetten başvuru esnasında adayın nüfus bilgileri MERNİS sisteminden otomatik olarak alınacağından, girilen kimlik bilgilerinin nüfus kaydından farklı olması durumunda adayların başvuruları kabul edilmemektedir. Kimlik bilgilerinin doğru girilmesi önem arz etmektedir.

d. Başvuru sonuçları 01 Aralık 2017 tarihine kadar www.jandarma.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Posta yoluyla yazılı herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

e. Daha önce başvuru yapan, seçme sınavlarını geçip sağlık raporu alan (Başarılı) adaylar başvuru yapmayacaktır.

f. Başvurular masaüstü bilgisayar üzerinden “İnternet Explorer” tarayıcı kullanılarak yapılacaktır. Mobil cihazlardan (Cep Telefonu, tablet, vb.) veya başka tarayıcıdan (Chrome, Firefox, Opera Browser, vb.) başvuru yapılamamaktadır.

İŞTE BELİRLENEN NET KURALLAR

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (02 Ocak 1990 [dahil] - 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2017 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (02 Ocak 1988 [dahil] - 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)

d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

f. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosunda (TABLO-1) belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.

g. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

h. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

i. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

j. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

k. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak.


l. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),


m. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

JANDARMA KOMUTANLIĞI HAKKINDA

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'de il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerler ile Sahil Güvenlik Teşkilatı bulunmayan kıyı, deniz ve sahillerde görev yapan silahlı genel kolluk kuvvetidir.

1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunu ile 1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu'nda ve diğer yasalarda kendisine verilen görevleri yerine getiren Jandarma Teşkilatı, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışır. Seferberlik ve savaş hallerinde Komutanlığın, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer; kalan bölümleriyse normal görevlerine devam eder

 

 

 

Yorum Yaz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR