TBMM Başkanı Mustafa Şentop 2022 Yılı Bütçesini Açıkladı.

2022 yılı bütçesi belirlendi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2022 yılının TBMM bütçesini açıkladı.

27.10.2021-17:53 - (Son Güncelleme: 27.10.2021-17:53)TBMM Başkanı Mustafa Şentop 2022 Yılı Bütçesini Açıkladı.

2022 yılı bütçesi belirlendi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2022 yılının TBMM bütçesini açıkladı. Komisyona sunum yapılarak sunulan bütçe teklifinin görüşmeleri resmi olarak başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM Başkanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. 2022 bütçesi, 2 milyar 198 milyon TL olarak komisyona sunuldu. TBMM Başkanı Şentop yaptığı açıklamada, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkemizin istisnasız bütün sorunlarının temel çözüm mekanıdır’ dedi. Konuşmasına, ‘Bütçeyi konuşmak sayıları konuşmak değil, insanları konuşmaktır.’ diyerek başlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2022 bütçesinin 2 milyar 198 milyon TL olarak Komisyona sunulduğunu söyledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönemde TBMM Başkanlığına sunulan toplam kanun teklifi sayısının 3 bin 925 olduğunu, bu tekliflerden 196'sının kanunlaştığını kaydetti. Plan Bütçe Komisyonu'nda TBMM'nin 2022 Bütçe Teklifi görüşmeleri başladı. Komisyon üyelerine sunum yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bütçeyi konuşmanın sayıları konuşmak değil, insanları konuşmak olduğunu belirterek, ‘Her biri ayrı bir kamu hizmetini ifa etmek suretiyle vatandaşlarımıza hizmet etme yükümlülüğünde bulunan kamu kurumlarımızın, bir sonraki yıl içerisinde milletimizin fertlerine somut olarak hangi hizmetleri sunacağının, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ne ölçüde karşılayacağının ifadesidir bütçe’ dedi.

YENİ ANAYASA MESAJI

Plan ve Bütçe Komisyonuna yapılan sunum sonrası görüşmeler başladı. TBMM’nin 2022 yılı bütçesini TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Plan ve Bütçe Komisyonuna yaptığı sunum ile açıkladı. Yapılan sunumun ardından sunulan bütçe teklifi ise 2 milyar 198 milyon TL olarak belirlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop sunumunda, milletin beklentileri doğrultusunda demokratik bir anlayışla ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlanacak yeni ve sivil bir anayasayı yapmanın bu yasama yılı içerisinde Gazi Meclise nasip olmasını temenni ederek, şu ifadeleri kullandı; ‘İçinde bulunduğumuz 27. Yasama Dönemi'nde milletimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden temel beklentilerinden biri, uzlaşarak ve anlaşarak, toplumsal mutabakata dayalı, öncelikleri, ilkeleri, dengeleri ve standartları iyi belirlenmiş, günümüz Türkiye'sine yaraşır yeni ve sivil bir anayasanın yapılmasıdır. Temenni ederim ki; milletimizin beklentileri doğrultusunda demokratik bir anlayışla ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlanacak yeni ve sivil bir anayasayı yapmak, böylece Devletimizi ve milletimizi, nihayetinde, bir askeri darbe anayasası ile yönetilmenin ağırlığından kurtarmak en kısa zamanda ve inşallah bu yasama yılı içerisinde Gazi Meclisimize nasip olur. Böylelikle Yüce Meclisimiz ve onun kıymetli üyeleri, bir konuda daha milletimize karşı üstlendiği tarihi sorumluluğu yerine getirmenin gururunu yaşar ve 27. Yasama Dönemi'nin 5. yasama yılı, Milletimiz tarafından seçilmiş milletvekilleri tarafından uzlaşıyla, sivil ve modern bir Anayasanın hazırlandığı bir dönem olarak siyasi tarihimizdeki yerini alır.’ TBMM Başkanı Mustafa Şentop sunumunda, İçtüzük çalışmalarına da değinerek, ‘Bu yasama döneminde umut ederim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevcut İçtüzüğümüzün yerine, yürürlüğe girdiği 1973 yılından bugüne kadar açığa çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ve özellikle yeni hükümet sistemiyle uyumlu olacak şekilde yeni bir İçtüzük de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi partilerimizin katılımı ve uzlaşısıyla, özellikle içinde bulunduğumuz 5. Yasama Yılında yürürlüğe konulabilir.’ dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, ülkemizin –istisnasız- bütün sorunlarının temel çözüm mekânı olduğuna vurgu yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyetin, demokrasinin ve hukuk devleti ilkesinin teminatı olan Meclisin, ortak aklı, diyalog ve uzlaşı kanallarını kullanarak çözemeyeceği mesele olmadığını kaydetti.

TOPLAM 771 KANUN TEKLİFİ SUNULDU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Plan ve Bütçe Komisyonuna yaptığı sunumda, TBMM’nin 2022 yılı bütçesinin yanı sıra toplamda 771 Kanun teklifi de sunuldu. Sunulan 771 Kanun teklifinin bazıları eski dönemlerden gelen teklifleri de içermektedir. Bunlardan 196’sı ise çoktan kanunlaştırılmış. TBMM Başkanlığı'na, 33'ü uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin olmak üzere toplam 771 kanun teklifi sunulduğunu bildiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü; ‘Bu tekliflerden ve yine önceki yasama yıllarında Başkanlığımıza sunulan kanun tekliflerinden, (55'i uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin olmak üzere) toplam 81 teklif kanunlaşmıştır. Yine aynı dönemde çeşitli konularda 45 TBMM kararı alınmıştır. Bu verilerle birlikte içinde bulunduğumuz 27. Yasama Dönemi'nin tamamına baktığımızda, 27. Dönemde Başkanlığımıza sunulan toplam kanun teklifi sayısı 3 bin 925 olmuştur. Bu tekliflerden 196'sı kanunlaşırken, 3 bin 623'ü komisyonlarda, 66'sı ise Genel Kurul gündeminde bulunmaktadır. 27. Dönem içerisinde alınan TBMM kararlarının toplam sayısı ise 122'ye ulaşmıştır.’ Gazi Meclisin yasamanın yanı sıra çok önemli bir diğer fonksiyonunun da 'denetim' olduğunun altını çizen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4. Yasama Yılında denetim kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler incelendiğinde, bu dönemde milletvekilleri tarafından 18 bin 75 yazılı soru önergesi verildiğini ve 16 bin 569 önergenin işleme alındığını kaydetti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, böylelikle 27. dönem tamamında; TBMM Başkanlığına verilip işleme alınan toplam yazılı soru önergesi sayısının 53 bin 223'e ulaşmış olduğunu bildirdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşmasında, çok kısa süren 25. Yasama Dönemini hariç tutarak yasama dönemleri itibariyle soru önergelerinin cevaplandırılma oranlarına da dikkat çekti ve "Parlamenter Sistem'de geçirilen 24. Dönemde soru önergelerinin toplam cevaplandırılma oranının %60,3, 26. Dönemde ise %45,4 olduğu; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçerli olduğu 27. Dönemde ise bu oranın %63,3'e yükseldiği görülmektedir.’ ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Şentop, 4. Yasama Yılında TBMM Başkanlığına bin 574 Meclis Araştırması Önergesi verildiğini, 4 yeni Meclis Araştırması Komisyonu kurulduğunu, Mısır ve Libya dostluk gruplarının da kurulmasıyla, dostluk grubu kurulan ülke sayısı 146'ya ulaştığını ve Türkiye'nin etkinlik coğrafyası daha da genişletildiğini belirtti. 4. Yasama Yılında tamamlanan teknolojik alt yapı ve fiziksel mekânların iyileştirilmesi çalışmaları hakkında da üyelere bilgi aktaran. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ‘Genel Kurul Salonumuzda geçen yıl başlamış olduğumuz oylama, yoklama ve seslendirme sistemlerine ilişkin teknolojik iyileştirme çalışmalarını bu yıl içerisinde tamamladık. TBMM TV'nin yayın kalitesini Full HD'ye yükselttik.’ dedi. 2021 Yılı Bütçesinin 1 milyar 894 milyon 56 bin Türk Lirası olarak kanunlaşmış olduğunu kaydeden Şentop, bu ödeneğin Eylül ayı sonu itibarıyla 1 milyar 263 milyon 412 bin 481 Türk Lirası, diğer bir ifadeyle %66,7'sinin harcandığını kaydetti. Meclis Başkanı Şentop, 2022 Yılı Bütçe Teklifi'nin 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk Lirası olarak Komisyona sunulduğunu belirterek, şu ifadelerle sözlerini tamamladı; ‘2022 yılı bütçe teklifinin; %72,7'si Yasama, %22,3'ü Yönetim ve Destek ve %5'i ise Program Dışı Giderler‘den oluşmaktadır. Şimdiden 2022 Yılı Bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, siz değerli milletvekillerimize saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum.’

YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal