Osmanlı’nın Dünya Gücü Olmasının Nedenleri Nelerdir?

Osmanlı’nın dünya gücü olmasının nedenleri incelendiği zaman hem koşulların uygun olması hem de ardı ardına gelen oldukça yetenekli ve stratejik adımlar atabilecek olan kişilerin padişah olması en temel sebepler arasında kendini göstermektedir.

25.07.2020-10:11 - (Son Güncelleme: 11.05.2021-16:46)Osmanlı’nın Dünya Gücü Olmasının Nedenleri Nelerdir?

Osmanlı’nın dünya gücü olması konusunda en büyük öneme sahip olan isimler ise kesinlikle şu 3 isimdir; Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman. Bu padişahların sonrasında da oldukça yetenekli isimler yönetmiştir. Fakat hiçbir zaman yükseliş ivmesinin bu derece üst seviyede olduğu ve kültür medeniyet konusunda da bu kadar gelişmelerin meydana geldiği biri dönem daha yaşanmamıştır.

OSMANLI'NIN DÜNYA GÜCÜ OLMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Osmanlı’nın dünya gücü olmasının nedenleri incelendiği zaman Şu hususlar dikkatten kaçırılmamalıdır;

Öncelikli olarak uzun senelerdir ayakta kalmış olan Doğru Roma İmparatorluğunun bu dönemde oldukça güçsüz ve desteksiz kaldığı görülmektedir.

Anadolu’da yaşanan durumlara bakıldığı zaman merkezi bir otoritenin olmaması ve Balkanlarda hakim olan karışık havanın da direkt olarak bu yeni Osmanlı kuvvetinin hızlı bir biçimde olumlu sonuçlar alması mümkün kılınmıştır.

Coğrafyada büyük bir rakibin olmaması fethin hızını artırırken aynı zamanda Hıristiyanlar arasında bir birlik olmaması da ivmeyi artıran detaylardandır.

Yetenekli padişahların ve kuvvetli ordunun kadar bu hususların da hızlı bire gelişim ivmesinde büyük bir yere sahip olduğunun dile getirilmesi gerekiyor.

OSMANLI'NIN ORDU KUVVETİ

Osmanlı’nın dünya gücü olmasının nedenleri arasında ordunun da çok önemli bir yere sahip olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Ordunun kuvveti ile beraber özellikle dönemin savaş stratejisi kapsamında bir idol haline geldiği de belirtilmelidir. Hem merkezi otoritenin korunması hem de fetihlerin aynı hız ile devam etmesi için gerekli olan tüm ayarlamalar sorunsuz bir biçimde tamamlanmıştır.

Ordunun en dikkat eken ve ilk defa karşılaşan kişileri şaşkına uğratan özelliği ise mehterdir. Mehterin düşmanın psikolojisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunun da dile getirilmesi gerekmektedir. Özellikle korkunun ve psikolojik etmenlerin savaş sahasında kullanımı konusunda mehter marşının ne derece büyük öneme sahip olduğu da kendini göstermektedir.

OSMANLI MERKEZİ OTORİTESİ

Merkezi otorite konusunda bu derece hassas olan bir imparatorluğun aynı zamanda yeri geldiği zaman oldukça esnek olması da dikkat çekmektedir. Kendi kapasitesinin ve güç alanının farkında olarak adımlar atıldığı da kendini göstermektedir. Buna en net olan örnekler Transilvanya bölgesinde kendini göstermektedir. Merkezden oldukça uzak olan bölgelerde Osmanlı yönetimi kendini hissettirse de genel olarak yerelde Osmanlı ile iş birliği yapacak olan ve bölgeyi tanıyan isimlerin ana idareye atanmasına karar verilmiştir. Bazı bölgelerde merkezden atamayı daha doğru bulurken bazı yerlerde de kendinden haklı olarak stratejik bir biçimde tavizler vererek yönetimin sürekliliğinin sağlanması mümkün kılınmıştır. Bu şekilde otoritenin sürekliliği sağlanır!

YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR