Osmanlı'da En Uzun Tahtta Kalan Padişah Kimdir?

Tam 620 yıl saltanat süren Osmanlı Devleti’nde tahta 36 padişah çıkmıştır. Bu padişahların bazılarının saltanat süresi çok kısa sürmüşken bazıları çok uzun yıllar tahtta kalmıştır. Peki, hangi padişah uzun süre hüküm sürdü?

23.07.2020-16:40 - (Son Güncelleme: 17.01.2022-11:37)Osmanlı'da En Uzun Tahtta Kalan Padişah Kimdir?

Osmanlı'da en uzun tahtta kalan padişah 45 yıl süren padişahlık görevi ile Kanuni Sultan Süleyman olmuştur. İkinci sırada 39 yıl tahtta kalan IV. Mehmet gelir. 38 yıl ile Orhan Gazi Osmanlı’da en uzun süre tahtta kalan üçüncü padişahtır. İşte Kanuni Sultan Süleyman ve bilinmeyenleri…

KİMDİR?

45 yıl süren saltanatı ile Osmanlı’da en uzun tahtta kalan padişah olarak bilinen Kanuni Sultan Süleyman 6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Osmanlı'nın onuncu padişahı olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman, I. Selim yani Yavuz Sultan Selim'in ölümünün ardından 1520 yılında tahta çıkmıştır. Annesi Ayşe Hafsa Sultan, eşleri Hürrem Sultan, Mahidevran Sultan, Gülfem Hatun ve Fülane Hatun'dur.

Batıda “Muhteşem Süleyman” ismi ile bilinmiştir. Toplam 13 sefere çıkmıştır. 45 yıllık saltanatının 10 yılının seferde geçtiği söylenir. En uzun tahtta kalan padişah olmasının yanı sıra en çok sefere çıkan padişah olarak da bilinir.

Kanuni Sultan Süleyman

KANUNİ DÖNEMİNDEKİ SİYASİ VE ASKERİ GELİŞMELER

- Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta geçmesinden kısa süre sonra Şam Beylerbeyi Canberdi Gazali tarafından isyan başlatılmıştır. 27 Ocak 1521'de Mastaba Muharebesi yapılarak isyan bastırılmış ve Gazali öldürülmüştür.

- Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk seferi 18 Mayıs 1521’de Belgrad üzerine gerçekleştirilmiştir. Macaristan Krallığı'nın yönetiminde bulunan Belgrad 1 Ağustos 1521’de kuşatılmıştır.

- 1522 yılında Rodos adasına sefer düzenlenmiştir. 6 ay süren kuşatma sonunda adanın hakimiyeti Osmanlı İmparatorluğu’na geçmiştir.

- 1523 yılında sadrazam Piri Mehmet Paşa emekliye ayrılmış ve yerine Kanuni’nin has odabaşısı İbrahim Ağa sadrazam olarak atanmıştır. Bunun üzerine Ahmet Paşa 1524 yılında Mısır'da isyan başlatmıştır. Ahmet Paşa öldürülerek isyan bastırılmıştır.

- 1525 yılında yeniçeriler tarafından isyan başlatılmıştır. Bu isyan da kısa sürede bastırılmıştır.

- 1526 yılında Macaristan'a sefer düzenlenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman 20 Eylül gününde Budin'e girmiş ve buradaki kral sarayında kalmıştır. Macaristan Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmıştır.

- 1526 yılında Baba Zünnun isyanı başlatılmış 1527 yılında bastırılmıştır.

- 1527 yılında Kalender Çelebi isyanı çıkmış ve Kalender Çelebi öldürülerek isyan bastırılmıştır.

- 1527 yılında Avusturya Arşidükü Ferdinand, Osmanlı’ya vergi ödemesi karşılığında kendisinin Macaristan kralı olarak tanınmasını önermiş fakat teklifi reddedilmiştir.

- 3 Eylül 1529’da Budin kuşatılmıştır. 7 Eylül'de ise şehir teslim olmuştur.

- 27 Eylül 1529’da Viyana kuşatılmıştır. 16 Ekim’de kuşatma kaldırılmıştır.

- Avusturya ve Almanya için sefer düzenlendi. Bu seferde Avusturya'da birçok yer fethedildi. Bunun üzerine İstanbul Antlaşması imzalandı.

- 1566 yılında yine Macaristan üzerine sefere çıkıldı. Seferde Zigetvar Kalesi kuşatıldı. Bu sefer Osmanlı'da en uzun tahtta kalan padişah Kanuni’nin vefat ettiği son seferidir. Kanuni'nin hayatını kaybetmesine rağmen Osmanlı ordusu vazgeçmemiş ve kaleyi fethetmiştir.

DNC Medya
DNC Medya
bilgi@haber365.com.tr
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal