Sezinsel tiplemeye girerler. Sezinsel yapıya sahip olan ateş gruplarından Koç ve Yay burçları çok çabuk bir şeyler sezinleyip hemen harekete geçerler. Yani üzerinde çok düşünmeden karar alıp, ona bağlı hareket edebilirler. Aslan burcu, Koç ve Yay burcuna nazaran daha dikkatli hareket eder.

ATEŞ GRUBU BURÇLARI

KOÇ BURCU, ASLAN BURCU ve YAY BURCU

Burçları elementlerine göre sınıflandırdığımızda dört ana gruba ayrılırlar. Bunlar ATEŞ, TOPRAK, HAVA ve SU gruplarıdır. Aynı elementte olan burçlar, Zodyak çemberinde birbirleri ile üçgen açı yaparlar. Bunun anlamı; birbirleri ile uyumludurlar.

Her bir bireyin kişisel haritasında genel anlamda her elementten yer alır. Bir ya da birden fazla elemente vurgu olabileceği gibi, her element dengeli bir şekilde dağılmış da olabilir.

Kişinin yakın olduğu veya içinde bulunduğu element onun doğasını, mizacını ve enerjisinin akış kalitesini gösterir. Zodyak bir ATEŞ grubu üyesi olan Koç burcu ile başlar.

 Ateş Grubu Burçlarının Özellikleri Nelerdir?

Bir elementin doğasını anlamak için, gerçek doğaya bakmak yeterlidir. Adı geçen elementte doğada ne görüyorsanız, bir insanda da üç aşağı beş yukarı aynı özellikleri görürsünüz.

Ateş elementi dediğimizde, aklımıza yangın, mum, güneş, sıcak, sarı, turuncu, acı, köz, kor… bir sürü şey gelir. Aklınıza gelen bu her tema, bir şekilde Ateş Grubu burçlarında da vardır. Bu üçlü bir şekilde sıcaktır. Hem fiziksel manada, ten ısıları yüksektir hem de cana yakınlık konusunda sıcaktırlar. Güneş gibi insanın içini ısıtan, daima enerji veren bir tarafları vardır. Kolay sevdiğimiz, kolay kanımızın kaynadığı ve hatta kolay âşık olduğumuz insanlardır. Gittiklerinde en çok canımızın yandığı kimselerdir de aynı zamanda.

Ateş dediğimiz şey kontrol edilmediğinde yakıcı ve yıkıcıdır. Bu grubun burçları da böyledir. Öfkelendiklerinde kontrol edilemezler. Sinirlendikleri kişi olmasanız bile mutlaka size de bir parça yangın düşer. En kötü söndüklerindeki dumanlarını solursunuz.

FARKLI BİR IŞIKLARI VARDIR

Ateş aynı zamanda ışıktır. Nerede yanıyorsa orayı aydınlatır. Bu sebeple bu grubun insanlarının da çevrelerine ışık veren bir tarafları vardır. Bazen cesaret olabilir, ilk kıvılcımı yakabilirler, bazen yaratıcı enerjileri ile ilham olabilirler, bazen pozitif enerjileri ile yüzünüzü aydınlatırlar.

Bu grubun üyeleri bir şekilde içinizdeki potansiyelinizi ortaya çıkarırlar. Eğer yumuşak hatta biraz ağlak diyebileceğimiz biriyseniz sulu bünyeniz onları söndürür. Eğer sert bükülmeye alışkın biri değilseniz, bükülmeden yanar, küllerinizle kalırsınız. Acılara dayanıklı, kolay kolay pes etmeyen biri iseniz sizden çekinirler ve yanınızda enerjileri söner. Havalı bir kişilikseniz de onların ateşini besler, büyütürsünüz.

Ateş grubu burçları mum gibi çevrelerine aydınlık verirler. Ancak kendi altlarını aydınlatmakta pek başarılı değildirler. Kendi sorunları olduğunda ışığı nereden bulacaklarını bilemezler. Yardım da istemezler. Kendilerine yetebileceklerine inanırlar. Aynı zamanda yine mum gibi kolay parlayan kolay sönen varlıklardır. Genel anlamda hevesleri çoğunlukla kısa sürelidir.

Sizi ısıtırlar ama yakıcı, yıkıcı, duyarsız, aceleci, zarar veren bir tarafları mutlaka vardır.

Ateş elementi/grubu burçları enerjisi yüksek, hevesli, yaratıcı, cesur, iyimser, ilham veren ve egosantrik kimselerdir. Çocuksu bir enerjileri ve hayatı yaşama konusunda çocuksu bir hevesleri vardır. Kötü niyetle hata yapmazlar. Doğaları gereği hata yaparlar. Kendilerini kontrol etmekte, disipline etmekte zorlanırlar. Fazla duygusallıktan hoşlanmazlar. Duygusal konulara duyarlı da değildirler. Kolay motive ve de-motive olurlar. Onları biraz tatlı söz ve “yapabilirsin”le bütün gün çalıştırabilirsiniz.

Son Dakika Kadın Haberleri için aşağı kaydırın