İngilizce, Fransızca benzerş Hint- Avrupa dillerinde yer alan libere (özgür) köklü birçok kelime vardır. En çok bilinen “liberal” ve bu düşüncenin akımını anlatan “liberalizm” kalıbı politika felsefesiyle bağlantılıdır. Liberalizm özgürlük ve eşitliğe önem veren düşünce biçimidir. Liberal düşünce kendi içinde birçok kategoriye ayrılır. Liberal olmak çoğu zaman özgür ve adaletli seçimler, sivil haklar, basın özgürlüğü, din özgürlüğü, serbest ticaret ve özel mülkiyet gibi kavramlarla b,r arada düşünülür. 

Liberal Nedir? Kökenbilimsel sözlükteki manası dikkat çekicidir. Türkçede 19. yüzyıl sonunda ilk kez kullanılan kelime Fransızcadan dilimize girmiştir. Fransızcada “libéral: 1. cömert [eski dilde], 2. özgürlükçü, serbest ticaretten taraf olan” manasına gelir. Latinceye de Fransızcadan girmiştir. Latince ” liberalis: cömert, soylu, özgür insana layık – līber köle olmayan, özgür + alis: topluluk manasındaydı. Kelimenin siyasi manada kullanımına Batı dillerinde 19. yy başlarından beri rastlanır. Latince kelime Eski Yunanca eleuthéros (köle olmayan, özgür) ile aynı kökten gelir. Liberalize etmek ve liberasyon aynı kökün hareket biçimidir. Özgürleştirmek, serbestleştirmek manasında kullanılır. Neoliberal kelimesi ise modern serbestlik düşüncesine uygun şekli kast etmektedir. Neoliberalizm, kelimenin eskiden tercih edilen özgür ve serbest manasında değil günümüz kapital ve global biçimine uyan düşünce biçimidir.

POLİTİKA FELSEFESİNDE LİBERALİZM

Kelime ile benzer bir kullanım liberter: ~ Fr libertaire şahsi özgürlüğü en önemli değer olarak kabul eden felsefe akımıdır. “Libertaryen” kelimesi, kişisel hareketleri sınırlayan hiçbir şeyi makul görmeyen akımın üylerini belirtir. Devlet, hukuk, din gibi şahsi özgürlüğü sınırlayan olgular “liberteryanizm”e uygun olmaz. Halk arasında çokça geçen bir kullanım da “liboş”‘tur. Liberal düşünceye sahip kişileri eleştirmek maksadıyla tercih edilir. Eşcinsellere isnat edilen “nonoş” sözcüğüne benzetme hedefi vardır.

Son Dakika Gündem Haberleri için aşağı kaydırın.