2021 PTT Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

2019 yılında açıklama yapan PTT, 2023 yılına kadar personel alacağını duyurmuştu. Bunun ardından kullanıcılar PTT personel alımı ile ilgili haberleri aramaya başladı. Peki PTT 2021 alımları ne zaman? PTT 2021 personel alımları başladı mı?

24.02.2021-08:11 - (Son Güncelleme: 24.02.2021-08:11)2021 PTT Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT tarafından 2019 yılında yayınlanan ilanda 55 bin personel alımı olacağı açıklanmıştı. Ancak koronavirüs dolayısıyla alımlarla ilgili bu sene yeni bir duyuru yapılmadı. Bununla birlikte internet kullanıcıları ve vatandaşlar, PTT'nin personel alımı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki PTT 2021 personel alımı olacak mı? PTT 2021 personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen bu soruların cevapları...

PTT'nin 2021 için alacağı personel alımı için yakın zamanda duyuru yapması bekleniyor. 2019 yılında yayınlana ilanda 55 bin yeni personel alacağı duyurulmuştu. Alımların 2023 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. KPSS puan türüne göre alınacak adayları için başvuru şartları da belli oldu. PTT 2021 personel alımı için başvuru şartları ne? 

PTT 2021 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT tarafından yapılan açıklamada yer alan başvuru şartları şu şekilde:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

(2) PTT’de iş gücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT’nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.

YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal