Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Maliye Bakanlığı sınavla 300 vergi müfettiş yardımcısı alımı için sınav açtı.

3-4 Haziran tarhilerinde Ankara'da yapılacak giriş sınavının yazılı bölümü 4 oturumda gerçekleştirilecek.

Giriş sınavının yazılı bölümü 3-4 Haziran'da Ankara'da, 4 oturumda gerçekleştirilecek.

Sınavın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların ilanı ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri, e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitelerinde yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, yine Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav tarihileri ise yer ve saati ile birlikte (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecek.

Sınav başvuruları 24 Nisan'da başlayacak, 8 Mayıs saat 17.30'da sona erecek. Adaylar, giriş sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki formu doldurarak başvurabilecek.

 

Memur Alımı Yapacak Kurum Kuruluş Son Başvuru Tarihi
Maliye Bakanlığı 8 Mayıs
Gelir İdaresi Başkanlığı 28 Nisan
Sermaye Piyasası Kurulu 21 Nisan
Düzce Üniversitesi 17 Nisan

 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

* Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

* Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

* Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

* Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

* 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı için Sınava İlişkin Bilgiler bölümünün 3’üncü bendinde belirlenen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1500 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

* Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

* En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

* Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.