Stratejik Ürün Destek Programı Nedir?

KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte teknoloji alanında stratejik ürün üretimi yapan işletmelere destek sağlıyor. Stratejik Ürün Destek Programı başvuru şartları nelerdir, destek limitleri ne kadar?

23.12.2021-15:00 - (Son Güncelleme: 14.01.2022-15:01)Stratejik Ürün Destek Programı Nedir?

KOSGEB, yüksek teknolojideki katma değeri yüksek kritik ürünler için destek veriyor. Stratejik Ürün Destek Programı stratejik ürün üretimi yapan işletmeler için destek sağlayacak. İşte detaylar…

NEDİR?

Stratejik Ürün Destek Programının amacı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

BAŞVURU ŞARTLARI

- Bu programa Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek Portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan işletmeler başvurabilir. KOSGEB’e yönlendirilen işletmenin KOSGEB veri tabanında kayıtlı olmaması durumunda söz konusu işletmenin KBS’de kaydı tamamlanarak başvuru sürecine devam edilir. KBS’de kayıt, KOSGEB veri tabanına kayıt sürecine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

- Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planı kapsamında Bakanlıkça kesin başvuru yapmaya davet edilerek Portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen işletme, Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formunu KBS üzerinden doldurarak, başvuruya esas ek belgeleri yükler ve başvurusunu Bakanlık çağrı planındaki takvimde yer alan son tarihe kadar onaylar. KBS üzerinden başvurusunu onaylamayan işletmelerin yatırım projeleri program kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

- İşletme başvuru formunda yatırım projesi kapsamında gerçekleştireceği faaliyetleri; İlgili Başkanlık Birimi tarafından tanımlanan faaliyetleri seçerek ve/veya proje özelinde kendi belirlediği faaliyetleri ekleyerek belirler. Belirlenen faaliyetlerin hangi 4 (dört) aylık dönem/dönemlerde gerçekleştirileceği seçilerek faaliyet-zaman planı oluşturulur. Yatırım projesi kapsamında başvuru formunda destek talep edilen her gider, en çok ilgili olduğu faaliyet ile ilişkilendirilir.

- Program kapsamında yatırım projesi başvurusu yapılmış olması ve/veya taahhütname onaylanmış olması KOSGEB’i taahhüt altına sokmadığı gibi, müracaat eden açısından da kazanılmış hak teşkil etmez.


- Başvuruya ilişkin fiyat araştırma belgeleri işletme tarafından muhafaza edilir. Gerekli görülmesi halinde KOSGEB ve/veya yetkili kişi ve/veya kurum/kuruluşlar tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge işletme tarafından ibraz edilir ve ilgililere gerekli kolaylık sağlanır.

- Açık kaynak kodlu yazılım için ilave destek oranından yararlanmak isteyen işletme, kullanacağı açık kaynak kodlu yazılım türünü ve projede kullanım alanını proje başvuru formunda beyan eder. Yazılımın, projenin ana hedeflerine ulaşılması ve beklenen sonuçların elde edilmesi için önemli ve gerekli olması esastır. “Projede açık kaynak kodlu yazılım kullanımının beyanı durumunda yapılacak işlemler ve ödeme” başlıklı 29. Maddede belirtilen hususlar kapsamında işlem tesis edilir. Proje başvuru formunda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanımının beyan edilmesi, işletmenin ilave destek oranından yararlanabileceği anlamına gelmeyeceği gibi işletmeye herhangi bir hak kazandırmaz.

- İşletme, KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl içerisinde olmak üzere proje başvuru formunda %10 (on) ilave destek oranından yararlanmak istediğini beyan eder. “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisine yönelik işlemler ve ödeme” başlıklı 30. Maddede belirtilen hususlar kapsamında işlem tesis edilir. Proje başvuru formunda ilave destek oranından yararlanmak üzere talepte bulunulması işletmenin ilave destek oranından yararlanabileceği anlamına gelmeyeceği gibi işletmeye herhangi bir hak kazandırmaz.

DESTEK LİMİTLERİ

Program kapsamında yatırım projeleriniz, geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL ve geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’ye kadar desteklenecek.

Destek Kalemleri

- Makine-teçhizat desteği

- Yazılım giderleri desteği

- Personel gideri desteği

- Referans numune gideri desteği

- Hizmet alımı desteği

YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal