22.08.2021-10:06 (Son Güncelleme:22.08.2021-10:49)


1

TAKSİTLE ÖDEME

TAKSİTLE ÖDEME

Taksit istenirse 6,9,12 veya 18 taksitte ödeme seçenekleri var. İlk taksitin 30 Eylül 2021’e kadar ödenmesi gerekiyor. Geri kalan taksitler ise ilk taksitin ödendiği tarihi takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek.2

Taksitle ödeme durumunda, taksit sayısına göre tutar belli oranlarda katsayılar uygulanarak tahsil edilecek. 6 taksitte yapılacak ödemelere 1,09 oranında; 9 taksitte 1,135 oranında, 12 taksitte 1,18 oranında, 18 taksitte ise 1,27 oranında katsayılar uygulanacak.3

TAKSİTTE YÜZDE 50 İNDİRİM

TAKSİTTE YÜZDE 50 İNDİRİM

Taksitle ödeyenler eğer ilk taksit tam ve zamanında ödenmesi ve ikinci taksitlerin tamamının da 30 Kasım 2021’ kadar ödenmesi durumunda, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarda yüzde 50 oranında indirim yapılacak ve bu tutara katsayı uygulanmayacak.4

PEŞİN ÖDEMEYE YÜZDE 90 İNDİRİM

PEŞİN ÖDEMEYE YÜZDE 90 İNDİRİM

Peşin yapılacak ödemelerde ise borçların tamamı 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödenirse borca katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak.5

NASIL BAŞVURULUR?

NASIL BAŞVURULUR?

Yapılandırma başvuruları Gelir İdaresi Başkanlığının ‘www.gib.gov.tr’ ve ‘ivd.gib.gov.tr’ adreslerinden kullanıcı kodu, şifre, e-devlet şifresi veya kayıt olunarak yapılabiliyor. Aynı şekilde e-Devlet üzerinden de ‘www.turkiye.gov.tr’ adresinden İnteraktif Vergi Dairesi’ne girilerek bağlı olunan vergi dairesine şahsen ya da posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığı ile yapılabiliyor.6

Başvurular yazılı olarak da yapılabiliyor. Bu durumda taahhütlü posta veya APS ile gönderildiğinde postanın verildiği tarih, adi posta ile gönderilirse ise tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği gün başvuru tarihi olarak dikkate alınacak. Bu sebeple postanın yollandığı tarihlere dikkat edilmesi gerekiyor.7