Namık Kemal Şiirleri

Yurtseverlik, hürriyet, millet kavramlarına bağlı bir Tanzimat Devri aydınıdır. Bu kavramları Türk fikir hayatına ve edebiyatına sokan kişi kabul edilir. Heyecanlı, kavgacı kişiliği, akıcı, parlak üslubu nedeniyle devrinin diğer yazarlarından daha fazla tanındı. EN öenmli şiirleri haberimizde...

Namık Kemal Şiirleri

Yurtseverlik, hürriyet, millet kavramlarına bağlı bir Tanzimat Devri aydınıdır. Bu kavramları Türk fikir hayatına ve edebiyatına sokan kişi kabul edilir. Heyecanlı, kavgacı kişiliği, akıcı, parlak üslubu nedeniyle devrinin diğer yazarlarından daha fazla tanındı. EN öenmli şiirleri haberimizde...

M  u  r  a  b  b  a  

Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi

Kıralım hail ise azmimize ten kafesi

İnledikçe aleminden vatanın her nefesi

Gelin imdada diyor bak budur Allah sesi

 

Bize gayret yakışır merhamet Allah’ındır

Hükm-i ati ne fakirin ne şehin şahıdır.

Dinle feryadını kim terceme-i ahındır

İnledikçe ne diyor bak vatanın her nefesini

 

Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün

Çekilir mi bu bela alem-i pür-mihnet için

Din içün devlet içün can çekişen millet içün

Azme hail mi olurmuş bu çürük ten kafesi

 

Memleket bitti yine bitmedi hala sen ben

Bize bu hal ile bizden büyük olmaz düşman

Dest-i adadayız Allah içün ey ehl-i vatan

Yetişir terk edelim gayri heva vü hevesi

Namık KEMAL

V a t a n   K a s i d e s i 
 
Görüp hükkam-ı asrı münharif sıdk u selametten
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten
 
Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez lanetten
 
Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten
 
Vücudun kim hamir-i mayesi hak-i vatandandır
Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten
 
Muıni zalimin dünyada erbab-ı denaettir
Köpektir zevk alan sayyad-ı biinsafe hizmetten
 
Ne mümkün zülm ile bidad ile imha-yı hürriyet
Çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyetten
 
Gönülde cevher-i elmese benzer cevher-i gayret
Ezilmiş şiddet-i tazyikten te’sir-i sıkletten
 
Ne efsunkar imişsin ah ey didar-ı hürriyet
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten
 
Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
Cemalin ta ebed dur olmasın enzar-ı ümmetten
 
Ne yar-i can imişsin ah ey ümmid-i istikbal
Cihanı sensin azad eyliyen bin ye’s ü mihnetten
 
Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infaz et
Hüda ikbalini hıfz eylesin her türlü afetten
 
Kilab-ı zulme kaldı gezdiğin nazende sahralar
Uyan ey yareli şir-i Jiyan bu hab-ı gafletten..
Namık KEMAL
 
 
V a t a n   Ş a r k ı s ı
 
Amalimiz efkarımız ikbal-i vatandır.
Serhaddimize kal’a bizim hak-i bedendir.
Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir..
 
Gavgada şehadetle bütün kam alırız biz.
Osmanlılarız can veririz nam alırız biz.
 
Kan ile kılıçtır görülen bayrağımızda,
Can korkusu gezmez ovamızda dağımızda,
Her guşede bir şir yatar toprağımızda..
 
Gavgada şehadetle bütün kam alırız biz.
Osmanlılarız can veririz nam alırız biz.
 
Osmanlı adı her duyana lerze resandır,
Ecdadımızın heybeti maruf-i cihandır,
Fırat değişir sanma bu kan yine ol candır..
 
Gavgada şehadetle bütün kam alırız biz.
Osmanlılarız can veririz nam alırız biz.
 
Top patlasın ateşleri etrafa saçılsın,
Cennet kapusu can veren ihvana açılsın,
Dünyada ne bulduk ki ölümden de kaçılsın..
 
Gavgada şehadetle bütün kam alırız biz.
Osmanlılarız can veririz nam alırız biz.
Namık KEMAL
Vatan Yahut Silistre’den.
 

V a t a n   T ü r k ü s ü 

İşte adü karşıda hazır silah

Arş yiğitler vatan imdadına

Arş ileri arş bizimdir felah

Arş yiğitler vatan imdadına..

 

Cümlemizin validemizdir vatan

Herkesi lütfuyla odur besleyen

Bastı adü göğsüne biz sağ iken

Arş yiğitler vatan imdadına..

 

Şan-ı vatan hıfz-ı bilad u ibad

Etmededir süngümüze istinad

Milleti eyler misiniz na-murad

Arş yiğitler vatan imdadına..

 

Rehberimiz gayret-i merdanedir

Her taşımız bir nice bin canedir

Cane değil meyli bugün şanedir

Arş yiğitler vatan imdadına..

 

Yare nişandır tenine erlerin

Mevt ise son rütbesidir askerin

Altı da bir, üstü de birdir yerin

Arş yiğitler vatan imdadına..

Namık KEMAL

Vatan Yahut Silistre’den.

 

 Son Dakika Kültür-Sanat Haberleri için aşağı kaydırın.


Yorum Yaz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

EN ÇOK OKUNANLAR