TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş dizisinin yeni bölümünde Gıyaseddin Keyhüsrev ve veziri Sadeddin Köpek'le ilgili ayrıntılar izleyenlerin bir hayli dikkatini çekti.

Tarihte önemli bir yere sahip olan Gıyaseddin Keyhüsrev ve Sadeddin Köpek ilişkisini Haber365 okuyucuları için derledik.

Peki Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir? Sadeddin Köpek, Gıyaseddin Keyhüsrev arasında geçenler...

Sadeddin Köpek, Gıyaseddin Keyhüsrev yönlendirmeleriyle devleti çöküş dönemine sokmuşlardır.

GIYASEDDİN KEYHÜSREV'İN HAYATI

Gıyaseddin Keyhüsrev 1237-1246 yılları arasında hüküm sürmüş bir Selçuklu Devleti Sultanıdır.

Gıyaseddin Keyhüsrev Ve Sadeddin Köpek İlişkisi

Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev babası Sultan Alaeddin Keykubad’ın büyük oğludur.

Sultan Alaeddin Keykubad’ın ölümünden sonra tahta çıkan onuncu Selçuklu Sultanıdır.

Gıyaseddin Keyhüsrev, babasının gıda zehirlenmesi sonucu ölmesinin ardından Anadolu Selçuklu Devleti’nin yeni sultanı olmuştur.

Gıyaseddin Keyhüsrev, vezir Sadeddin Köpek etkisiyle deneyimli devlet büyüklerini bertaraf etmiş, bu nedenle ülkede gerileme başlamıştır.

Kösedağ Savaşı’nda yenilgiye uğramasıyla Selçuklu Devleti çöküş dönemine girmiştir.

Sadeddin Köpek, Keyhüsrev’e Valideyi Öldürttü

Gıyaseddin Keyhüsrev, veziri Sadeddin Köpek’in etkisine öyle girmişti ki, eski veliaht İzzeddin Kılıçarslan ile annesi Adile Hatun’u da öldürtmüştür. Fakat sonunda Türkiye Selçuklu tahtı üzerinde hak iddia eden Sadeddin Köpek’i de 1239 yılında öldürtmüştür.

SADDEDDİN KÖPEK ÖLDÜ - DİRİLİŞ SAHNESİ! İŞTE O ANLAR!!!-TIKLA İZLE...

Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi Mahperi Sultan olarak da bilinen Hunat Hatun’un Kayseri’de Hunad Hatun Külliyesi ile İncesu’daki Şeyh Turesan Zaviyesi onun devrinde oluşturulmuş tarihi eserlerdir.

Gıyaseddin Keyhüsrev, babasının vefatından sonra başta Saadettin Köpek olmak üzere Şemseddin Altun-aba, Taceddin Pervane, Lala Cemaleddin Ferruh ve Gürcüoğlu Zahirüddevle olmak üzere önde gelen devlet adamlarının çabası sonucu Selçuklu tahtına oturdu.

Önceleri tahta geçmesinde önemli rolü olan Sadeddin Köpek’in etkisinde kalarak Anadolu’daki Harizmlilerin emiri Kayır Han, Kemaleddin Kamyar, Şemseddin Altun-Aba, Taceddin Pervane gibi devlet adamlarını bertaraf etti.

Kendi varisi dünyaya geldikten sonra hapsettiği eski veliaht İzzeddin Kılıçarslan, kardeşi Rükneddin ve annelerini öldürttü.

Ancak bilahare Selçuklu hanedanına mensup olduğunu yayarak tahta geçmesi düşünen Sadeddin’in entrikalarından haberdar olunca Sivas subaşısı Hüsameddin Karaca’nın yardımıyla onu da ortadan kaldırdı.

İçkiye, Kadına ve Eğlence Hayatına Düşkündü

Gıyaseddin Keyhüsrev tarih kitaplarında geçen ayrıntıya göre içki, kadın ve eğlence hayatına düşkündü. Vahşi hayvanlarla uğraşıp onları zaman zaman insanların üzerine saldırttığı da yine kaynaklarda geçen başka bir ayrıntı.

Gıyaseddin Keyhüsrev saltanatı döneminde Alaeddin Keykubad’daki kudretini devam ettirmiş, Sadeddin Köpek’in öldürülmesi olayından sonra görev getirdiği Muhazzibüddin Ali gibi emirlerin çabaları sonucu Eyyubi ve Artuklu emirleri, Kilikya Ermeni Krallığı ve Trabzon’daki Komnenos hanedanı Selçuklu Devleti’nin vassali olarak, adına hutbe okutmak, para bastırmak ve gerektiğinde mükellef oldukları ölçüde seferlere asker göndermişler; buna karşın sultan da onları himayesi altında tutmuştur.

Son Dakika Kültür-Sanat Haberleri için aşağı doğru kaydırın.