Kafirun Suresi Okunuşu ve Anlamı Nedir?

Kuran-ı Kerim’in kısa surelerinden biri olan Kafirun Suresi, ismini ilk ayetinde geçen ‘kafirun’ kelimesinden alıyor. Surede Allah’a şirk koşanlar ve kafirler anlatılıyor. Peki, meali, tefsiri ve fazileti nedir, Türkçe ve Arapça okunuşu ne?

13.01.2022-09:19 - (Son Güncelleme: 13.01.2022-09:19)Kafirun Suresi Okunuşu ve Anlamı Nedir?

Dönemin inkarcı müşrikleri için indirilmiş olan Kafirun Suresi, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve onun ümmetinin bu inkar eden kafirlerle asla bir araya gelemeyeceğini açıkça ortaya koymuştur. Kısa olmasına karşılık birçok fazileti bulunan Kafirun Suresi, altı ayetten oluşuyor.

OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1. Kul yâ eyyühel kâfirûn

2. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn

3. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

4. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm

5. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

6. Leküm dînüküm veliye dîn

MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1. De ki: Ey kâfirler

2. Tapmam o taptıklarınıza!

3. Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.

4. Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.

5. Hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.

6. Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)

Kafirun Suresi Anlamı

FAZİLETİ

Kısa olmasıyla birlikte Müslümanlar için çok önemli bir yerde olan Kafirun Suresi, Peygamber Efendimiz tarafından namazlarda oldukça fazla okunduğu hadislerde anlatılıyor. Dilden dile dolaşan rivayete göre Hz. Muhammed (s.a.v.),sabah ve akşam namazlarının sünnetlerinde, tavaf namazında ve vitir namazından sonra oturarak kıldığı iki rekatlık namazda İhlas ve Kafirun surelerini okurmuş.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in bir sahâbîye yatağına girerken Kâfirûn sûresini okumasını öğütlediği de nakledilir (Dârimî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 23; Tirmizî, "Daʿavât"

Hz. Peygamber'in, "Kul hüvellahu ehad Kur'an'ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir" buyurduğunu; Sahâbe'den birine, "Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun" dediğini naklederler (İbn Kesîr, VIII, 526; Şevkânî, V, 597-598).

Kafirun Suresi, imanı kuvvetlendirmek, manevi dünyayı sağlamlaştırmak, kötü niyetlilerden korunmak, rızık ve bereket için okunur.

TEFSİRİ

Tefsir kaynaklarına göre, Kureyşliler Hz. Peygamber'e (s.a.v.) bir yıl boyunca kendi ilahlarına tapmasını, bir yıl da kendilerinin Allah'a tapmasını teklif etmişlerdir. Hz. Muhammed (s.a.v.) ise "Allah'a bir şeyi ortak koşmaktan yine O'na sığınırım!" demiştir. Bunun üzerine Kureyşliler "Bizim ilâhlarımızdan bazılarını istilâm et (öp, el sür),biz de seni tasdik edip ilâhına ibadet edelim" demişlerdir. Bunun üzerine Kâfirun Suresi nüzul olmuştur.

Sure, Hz. Muhammed'in ve Yüce Allah'a iman edenlerin inkarcılarla şirkte ve sapkınlıkta birleşemeyeceğini, O'na ortak koşamayacağını anlatır. Sure ile inancın şirkten ve ortaklıktan uzak tutulmasının gerekliliği vurgulanır. Bu sure, Tevhid'in en önemli sembollerinden biridir ve putperestlik ile şirk kesin olarak reddedilmiştir.

Surenin muhtevası dikkate alındığında, özellikle İslâm inanç sisteminin temelini oluşturan tevhid ilkesi üzerinde durularak yalnızca Allah'a ibadet edilmesi ve O'na ortak koşulmamasının vurgulandığı görülür. Ayrıca Hz. Peygamber'in dilinden onun ibadetinde şirk unsurunun bulunmadığına dikkat çekilmektedir. Surede aynı zamanda din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde hiç kimsenin bir başkasının ibadetini engelleme hakkının bulunmadığına işaret edilmektedir. Surenin sonunda yer alan, "Benim dinim bana, sizin dininiz size" ifadesi müşriklerin tavırlarından kesinlikle uzak durmayı vurgular. Nitekim bu hususun daha sonra nâzil olan bazı Mekkî surelerde de tekrarlandığı görülür

DNC Medya
DNC Medya
bilgi@haber365.com.tr
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

En Çok Okunanlar

Modal