Kiracı Hakları! Ev Sahipleri Artık O Parayı Alamayacak

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesinde, bedelin ne kadar artacağına ilişkin madde omadığından, ev sahibinin tek taraflı Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre belirlediği artış miktarını ödemeyen kiracının evden çıkarılmasının istenemeyeceğine hükmetti.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde evini kiraya veren bir ev sahibi, kiracıyla yaptığı kira sözleşmesine kira bedelinin nasıl artacağına dair herhangi bir madde koymadı.

Fakat daha sonra kiracıdan ÜFE oranında artış talep eden ev sahibi, kiracının bu parayı ödememesi üzerine, evin tahliye etme istemiyle dava açtı. Ev sahibi, davalının kirada artış yapmadığını, yıllık eksik ödenen farkın ödenmesi için ihtar gönderdiğini fakat kira farkının ödenmediğini öne sürerek, kiracının temerrüt sebebiyle tahliyesine karar verilmesini istedi.  Fakat kiracı işin peşinin bırakmadı ve sözleşmede artış maddesi bulunmadığını savunarak, davanın reddini talep etti.

Yerköy Sulh Hukuk Mahkemesi, davayı kabul ederek, kiracının evi tahliye etmesini kararlaştırdı. Kiracının kararı temyiz etmesi ardından dosyayı görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracılar lehine benzer bir karara imza atarak, yerel mahkemenin kararını oy birliği ile bozdu.

Dairenin kararında, kira akdinin sona erme nedenlerinden birinin de kiracının temerrüdü olup kira parasının ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda akdin feshinin şekil ve şartlarının Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlendiği söyledi.

Buna göre, istenen kira ücretinin verilen vakitte ödenmemesi halinde akdin feshedileceği, bu durumda kiracıya verilecek zamanın, konut ve çatılı iş yeri kiralarında en az 30 gün, ürün kiralarında en az 60 gün, diğer kira ilişkilerinde ise en az 10 gün olduğu belirtildi.

Kural olarak, kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira ücretinin ne kadar olduğunu ispat külfetinin davacıya, davalı tarafından kabul edilen kira bedelinin ödendiğinin ispat külfetinin ise davalıya düştüğü kaydedilen dava kararında, şu belirlemeler yapıldı:

"Taraflar arasında imzalanan ve bir yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede aylık kira bedeli 350 lira olarak kararlaştırılmış, sonraki yıllar kira bedelinin artırılacağına dair bir düzenleme yapılmamıştır. Davacı, dava dilekçesinde kira bedellerinin yıllık ÜFE artışına göre ödenmediğinden bahisle temerrüt nedeniyle tahliye talep etmiş ise de sözleşmede artış maddesi bulunmamakla davaya konu kira tutarının ispatı kiraya verene aittir. Davacının tek yanlı kira oranı ve kira bedeli belirlemesine itibar edilemez. Davacı kiraya veren, kira miktarının ÜFE ile artırılacağını ispat edemediğine göre, aylık kiranın sözleşmede yazılı olan 350 lira olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda, mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir." 

Son Dakika Emlak Haberleri için aşağı kaydırın.

Yorum Yaz

Diğer Emlak Haberleri