İnsanların barınma ihtiyacı zaman geçtikçe önemli oranda artmıştır ve bu sebeple yeni barınma alanlarının kurulmasının önemini ortaya çıkarmıştır. Bundan sebeple çok katlı binalar inşa edilmiştir.

İnsanlar da bu toplu binalarda yaşamaya başlamışlardır ve bu nedenle toplu binalar (apartmanlar)da bir Apartman Yönetim kurulu kurulmaya başlanmıştır. Apartmanda apartman yöneticisi yok ise kat sahiplerinden bir yada birkaçı yönetim kurabilir. Apartman hayatında, kat sahipleri olarak istesek de istemesek de belli zamanlarda apartman yöneticiliği yapmak mecburiyetinde olabiliriz. Bu yönetim ile apartmana bir yönetici seçilir.

Bunun için ilk önce, bir tane Karar Defteri yada bir tane İşletme Defteri olmalıdır.

Noterlikçe Apartman Yöneticiliği ismine Tescil olunmalıdır. Ve Yönetimin kurulması için bir toplantı tertip edilmelidir. Hatta bir örneği de apartmanın ilan panosuna asılmalıdır.

Yönetim Nedir?

Gelişmiş yapılarda birçok insanın birlikte yaşıyor olması, artık apartmanların, sitelerin, iş hanlarının, havaalanı, Alışveriş merkezi gibi mekanların emekli yada amatörler tarafından idare edilemeyeceğini işaret etmektedir. Batı devletlerinde olduğu gibi profesyonel yönetim günümüzde bir ihtiyaçtır.

Bina yönetimini kurmak için bazı şartlar ve yasaları iyi derecede bilmemiz lazım.

Anayasa
Yasalar (Kat mülkiyeti yasası)
Yönetmelik ve kararnameler
Yargıtay kararları
Özel sözleşmeler
Örf ve adetler

Yasalar ve yönetmeliklerin anayasaya aykırı olamadığı gibi taraflar arasında gerçekleştirilen özel anlaşmalar da yasalar, yönetmelikler ve anayasaya aykırı olmamazlar.

Son Dakika Emlak Haberleri için aşağı kaydırın.