Şirketlerdeki hisse oranın nasıl dağıldığını ve satıldığını merak ediyorsanız işte bu merakınızı giderecek detaylar.

RÜÇHAN HAKKI NEDİR?

Bir şirketin mevcut pay sahiplerinin, firamanın Bedelli Sermaye artırımı yapılması halinde oluşacak olan yeni payları öncelikli olarak satın alma hakkı ‘’rüçhan hakkı’’ olarak ifade edilir.

Mevcut pay sahipleri isterse rüçhan hakkını kullanarak yeni hisselerden satın alabilir ya da sermaye fazlalaştırmaya katılmak istemezler ise rüçhan hakkını borsada istediği gibi satabilir. Rüçhan hakkı kullanım süresi en az 15, en fazla ise 60 gündür.

RÜÇHAN HAKKI NASIL KULLANILIR

Anonim firmalarda mevcut müştereklerin sermaye artırımı ardından müştereklik oranının değişmemesi için rüçhan hakkının kullanımı büyük önem arz etmektedir. Örneğin, itibari değeri 10 TL olan 5.000 paydan oluşan toplam 50.000 TL sermayesi bulunan (XYZ) A.Ş’nin müştereği (A) 1.000 paya sahip ise, (A) firmasının  %20 (1.000/5.000) müştereğidir. (XYZ) A.Ş’nin sermayesini 100.000 TL’ye çıkarması ve artırımın, itibari değeri 10 TL olan toplam 5.000 adet yeni pay çıkarılması şartı ile yapılması durumunda (A) bu fazlalaştırmada mevcut hissesiyle dengeli olarak % 25 oranında (1.000 adet yeni pay) rüçhan hakkı kullanmaya sahiptir. Müşterek (A) rüçhan hakkını kullandığı durumda toplam sermayesi 100.000 TL olan ve itibari değeri 10 TL den toplam 10.000 paydan oluşan firmada 2.000 pay karşılığı yine %20 ortak olarak kalabilecektir. Rüçhan hakkını kullanmadığı halde (A)’nın payı 1.000 adet olarak kalacağından yeni durumda (A)’nın şirketteki payı ’a (1.000/100.000) düşecektir.

Son Dakika Ekonomi Haberleri için aşağı kaydırın.