Rekabet Kurulu'ndan 5 Şirkete Ceza !

Rekabet Kurulu, 5 sigorta şirketine idari para cezası , 3 sigorta şirketine cezaya gerek olmadığına kararını açıkladı.

Rekabet Kurulu'ndan 5 Şirkete Ceza !

Rekabet Kurulu, 5 sigorta şirketine idari para cezası , 3 sigorta şirketine cezaya gerek olmadığına kararını açıkladı.

Rekabet Kurumu, risk kapasitesi büyük işler (proje finansmanı dahil olarak) ihtiyari sigorta pazarında faaliyet yürüten girişimlerin aralarında anlaşmak kaydıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelikyürütülmekte olan soruşturmayı sonlandırdı.
 
TAM 5 ŞİRKETE PARA CEZASI
 
Rekabet Kurulunun açıklmasında, 23.01.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresiyle Allianz Sigorta A.Ş., Dubai Starr Sigorta A.Ş., Ergo Sigorta A.Ş., Eureko Sigorta A.Ş. ve Sompo Japan Sigorta A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmeleri sebebiyle aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesin kararı alındı.
 
3 ŞİRKETE PARA CEZASI YOK
 
Aksigorta A.Ş., Axa Sigorta A.Ş. ve Zurich Sigorta A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine, sebebiyle adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine gerek görülmediği kararı verildi.
Peki 4054 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi ne diyor?
4054 sayılı kanunun ilgili maddesinde yer alan ifadeler:
Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.
 
Özellikle bu haller şunlardır:
 
a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi,
b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,
c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,
d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,
f) Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,
Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.
 
Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak şartıyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.
 
Son Dakika Gündem Haberleri için aşağı kaydırınız.

Yorum Yaz