MYK tarafından görevlendirilimiş belgelendirme kurumlarınca, yetki dahilinde yer alan ulusal yeterlilik(ler)de nitelenmiş usullere göre devam eden ölçme değerlendirme faaliyetleri neticesinde başarılı olan kişiler için yapılan ve kişinin söz konusu ulusal yeterlilikte bildirilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu ifade eden belgelerdir.

Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite olmuş bir sistem bağlantısı ile tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir biçimde gerçekleştirilen ölçme değerlendirmeler neticesinde başarılı olan kişilere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır ?

Kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe bağlı ulusal yeterliliğin var olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak için görevlendirilmiş belgelendirme kuruluşunun olması lazımdır.

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde görevlendirilmiş belgelendirme kurumlarını MYK internet sitesindeki görevlendirilmiş belgelendirme kurumları arama kısmında sorgulama yaparak görebilir.

Sınav ve belgelendirme aşamasının bütünü görevlendirilmiş belgelendirme kurumlarınca yapılır, kişiler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde görevlendirilmiş belgelendirme kurumlarına yaparlar.

Ulusal yeterliliklere göre devam eden teorik ve performansa bağlı sınavlarda başarılı olan kişiye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format üzerinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı verilir.

Son Dakika Eğitim Haberleri için aşağı kaydırın.