2022 Jandarma ve Sahil Güvenlik Astsubay Alımı Başvurular Ne Zaman Bitiyor, Şartlar Neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu. Peki astsubay alımı başvuru şartları neler?

12.03.2021-15:50 - (Son Güncelleme: 08.12.2021-17:43)2022 Jandarma ve Sahil Güvenlik Astsubay Alımı Başvurular Ne Zaman Bitiyor, Şartlar Neler?

Jandarma astsubay alımı için Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başvuru kılavuzunu yayımladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik, astsubay alımı yapacağını duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığını muvazzaf erkek/kadın astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli erkek veya kadın astsubay alımları başladı. Peki astsubay alımı başvuru şartları neler? Astsubay alımı başvuruları ne zaman? 2021 astsubay alımı ne zaman?

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay için yapılacak olan alımlar için Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayımladığı kılavuzda başvuru şartları ve başvuru tarihleri yer aldı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik muvazzaf/sözleşmeli astsubay başvuru kılavuzunda açıklanan bilgilere göre; başvurular 8 Aralık 2021'de başlayacak ve 23 Ocak 2022 saat 23.59'da bitecek.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik'in internet adresinden müracaat edebilecek. Başvurular e-Devlet Kapısı ile yapılabilecek. Sınava girecek adaylar, KPSS notuna göre değerlendirilecek. Peki jandarma astsubay alımı başvuru şartları nelerdir?

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’inci maddesi, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği 6’ncı maddesi ile Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımaktır.

Adaylar başvuru kılavuzunda yer alan öğrenim programlarından ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmalıdır. Geçici kayıt tarihine dek mezun olabilecek durumda olan kişiler de başvuru yapabilecekler. Lisans veya ön lisans mezunu adayların, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir.

- Türk vatandaşı olmak. 

- Hakkında yedek astsubay olamaz kararı bulunmamak.

- Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.


- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

- Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.

- Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

- Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

İLİŞKİLİ İÇERİKLER
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal