Z kuşağı hangi yaş grubunu kapsıyor? Hangi yıllarda doğanlar Z kuşağı sayılıyor? Z kuşağı nedir, ne demek? Z kuşağı özellikleri ne?

Z Kuşağı ya da Z jenerasyonu kelimesini sık sık duymaktayız. Son dönemlerde sosyal medyada da sık sık duyduğumuz bu ifadelerin ne anlama geldiği oldukça merak edilmektedir. Peki, Kimdir bu Z Kuşağı? İşte Z kuşağı hakkında merak edilenler…

27.05.2022-15:22 - (Son Güncelleme: 27.05.2022-15:22)Z kuşağı hangi yaş grubunu kapsıyor? Hangi yıllarda doğanlar Z kuşağı sayılıyor? Z kuşağı nedir, ne demek? Z kuşağı özellikleri ne?

Bir süredir kulaklarımızın aşina olduğu Z kuşağı ifadesini ne kadar çok duysak da aslında pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Z Kuşağı kimler için denildiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Gençlerimizin içerisinde olduğu bu Z kuşağını sizler için araştırdık. Peki, Kimdir bu Z Kuşağı? İşte Z kuşağı hakkında merak edilenler…

Z kuşağı hangi yılları kapsıyor?

Z kuşağı olarak geçen kişiler 1995 ve 2012 seneleri arasında doğmuş olan kişilerdir. Bir demografik sınıflandırma olan bu ifade Y kuşağından sonra gelmekte ve Alfa kuşağından da önce yer almaktadır. Z kuşağını kapsayan kişilerin hepsi X kuşağında doğanların çocuklarıdır. Popüler medya ve araştırmacıların ortaya çıkardığı bu sınıflandırma kimi zaman kafa karıştırıyor. Z kuşağı teknoloji ile iç içe olan ilk nesil olarak bilinmektedir. Z kuşağında yer alan bütün gençler birer dijital okuryazardır. Z kuşağı teknoloji ile bu kadar iç içe olunca ekrana bakma süreleri de oldukça fazladır. Bu durum en çok ergen olarak adlandıran gençler üzerinden olumsuzluk yaratmaktadır.

Bazı gelişmiş ülkelerdeki Z kuşağı incelendiğinde, önceki nesillere göre iyi huylu, pervasız, ve riskten kaçınma eğilimi içerisinde oldukları görülmektedir. Kendi yaşlarında yer alan önceki nesilden daha yavaş bir hayat yaşamaktadır. Z kuşağı düşük gebelik oranları da oldukça yüksektir. BU neslin alkol tüketme ve Psikotrop madde kullanma oranları da daha düşüktür. Z kuşağında yer alan kişiler akademik kariyerleri konusunda daha çok endişe duymaktadır. 1960’lardaki yaşıtlarına göre hazzı erteleme konusunda da oldukça iyilerdir. Ancak Z kuşağında ergenler arasında cinsel ilişki yaşama oranlarında bir artış görülmekte ve nedeni ise henüz belirlenememektedir.

Z Kuşağı'nda yer alan yetişkinler, alerjik sorunlarında yüksek oranlar seyrederken, daha yüksek farkındalık ve zihinsel sağlık sorunları tanılarına sahiptirler. Uykusuzluk yaşama oranları da bu kuşakta daha fazladır. Z kuşağı kitap okuma süreleri düşükken, teknolojik aletleri kullanma oranları daha yüksektir. Bu da gençlerin kelime gelişimini etkilemektedir.

Z Kuşağı

Araştırmacılar ve popüler medya bu kuşağı 1990'ların sonlarından2010'ların başlarına kadar olan süre ile tanımlamaktadır. Oxford Dictionaries, Z Kuşağı'nı "21. yüzyılın ikinci on yılında yetişkinliğe ulaşan nesil" olarak tanımlamaktadır.

Z kuşağı için bir diğer tanım ise Statistics Canada’dan gelmektedir. Burada geçen ifadeye göre Z Kuşağı 1993'ten 2011'e kadar uzanan süreyi ifade eder. Psikolog Jean Twenge, Z Kuşağı için "iGeneration" tanımlamasını kullanmaktadır. Avustralya'nın McCrindle Araştırma Merkezi, doğum oranlarındaki artış ile Z kuşağının başladığını ve bu sürenin 1995 ve 2009 yıllarını kapsadığını ifade eder.

Pew Araştırma Merkezi ise Z Kuşağı için başlangıç yılının 1997 olduğunu ve bu tarihi yeni teknolojik gelişmeler ve sosyoekonomik eğilimler gibi "farklı biçimlendirici deneyimler" olarak ifade etmektedir. Ancak Pew bu kuşan için herhangi bir bitiş tarihi açıklamadı. The New York Times, The Wall Street Journal, PBS ve The Washington Post Pew’in yapmış olduğu bu tanımlamı baz almaktadır. Z Kuşağı için 1997 ile 2012 yılları arasında doğduğu belirtilmiştir.

Amerikan Psikoloji Derneği ise Z kuşağını "1997 yılından itibaren doğanlar" olarak tanımlamaktadır. Bunlar için milenyum kuşağının sonu ve z kuşağının başlangıcı ifadeleri kullanılır. Mikro kuşak ifadeleri de yer almaktadır. Geçiş kuşağı olan Z Kuşağı için Snapchat Nesli, MinyonZ, Zilenyumlar, ve Zenyumlar da denilmektedir.

X kuşağı hangi yılları kapsıyor?

Bu kuşan 1965 ve 1980 seneleri arasında doğan kişiler için kullanılır. Bu dönemler içerisinde doğan kişiler ortak ve güçlü yönlere sahiptir. Bu kuşakta yer alan kişilerin hepsi kuşaklarının özelliklerini kabul etmektedir.Belirlenen bu kuşaklar araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. . Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayımı Bürosu'nun verilerine göre, 2019 itibarıyla ABD'de 65,2 milyon X jenerasyonu olduğunu açıklamıştır.

Z Kuşağı Nedir

Y kuşağı hangi yılları kapsıyor?

Bu kuşak 1981 ve 1994 arasında doğmuş olan kişileri ifade etmektedir. Ayrıca bu kuşan Milenyum kuşağı olarak da bilinmektedir. X kuşağı sonrasında ve Z kuşağı öncesinde yer alan kişileri kapsamaktadır. Araştırmacılar ve popüler medya, bu kuşan için 1980'lerin başları ve 1990'ların sonları olarak tanımlamaktadır. BU nesil teknoloji ile tanışmış bir nesil olarak doğmalarından dolayı internet, mobil cihazlar ve sosyal medyanın yaygınlaşmasına öncülük etmişlerdir. Bu kuşan bu nedenle dijital yerliler olarak da adlandırılır. Bu kuşak arasında yer alan kişiler 2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz'i ve COVID-19 pandemisi yaşamış ve işsizlik açısından olumsuz etkilenmişlerdir. BU nesil liberal politika içerisinde büyümüştür.

Alfa kuşağı hangi yılları kapsıyor?

İsmi konulmuş olan son kuşan olarak bilinmektedir. Bu kuşan 2013 yılı itibari ile doğan kişileri kapsamaktadır. Alfa kuşağının her bir üyesi 3. milenyumda ve 21. yüzyılda doğmuş tek kuşak grubudur. Bu kuşakta doğan kişiler Y ve X kuşağının çocuklarıdır. Eski nesil oyuncaklardan ziyade daha çok teknoloji ile iç içe büyüyen bir nesildir. Bu dönemde doğan çocukların en büyüğünün yaşı 8’dir.

Hilal Nas
hilalnas@haber365.com.tr
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal