Yüz binlerce sağlık çalışanını ilgilendiriyor: Sağlık düzenlemeleri Meclis’te kabul edildi

Sağlık kurumlarında personel sayısını 36 bine çıkarılmasını öngören düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. İşte düzenlemenin detayları…

22.02.2024-11:30 - (Son Güncelleme: 22.02.2024-17:42)

Yüzbinlerce sağlık çalışanını ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenlemede en dikkat çeken detay ise sağlıktaki sözleşmeli personel sayısının 27 binden 36 bine çıkarılması oldu.

Sağlık düzenlemeleri Meclis’te kabul edildi

NTV’nin yer verdiğine göre; Yeni düzenlemeye göre, serbest olarak mesleklerini icra eden diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecekler. Aynı zamanda, yeni mezun diş hekimleri bağımsız muayenehanelerde etkin bir şekilde görev alabilecekler.

Ebeler, normal doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım ve desteğe erişimi sağlamak, kadın sağlığını korumak, üreme sağlığı ve çocuk bakımı konularında aile ve topluma danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmakla görevli olacaklar. Ayrıca, doğuma aktif olarak katılabilecek ve küçük tıbbi müdahalelerde bulunma yetkisine sahip olacaklar.

Bu düzenleme ile acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına da sosyal pediatri yan dal uzmanlık yapabilme imkanı sağlanacak.

TBMM sağlık düzenlemeleri

Bakanlık yetkileri artırıldı

Yerli ilaç sektörünü desteklemek amacıyla, ilaç ruhsatlandırma süreci kolaylaştırılacak. İki aylık bekleme süresi kaldırılacak ve ruhsatname harçları, yeni belirlenecek kriterlere göre düzenlenecek. İlaç üretimi ve piyasaya arz eden tüzel kişilerin taşıması gereken nitelik ve şartlar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek. Bakanlık, bu çerçevede düzenleme yapma yetkisine sahip olacak.

Eczanelerde gerçekleştirilecek teftişler, sağlık müfettişleri, sağlık müdürleri veya Sağlık Bakanlığı tarafından tensip edilecek resmi tabipler veya eczacılar tarafından yapılacak. Yan dal uzmanlığının teşvik edilmesi amacıyla uzman tabipler için öngörülen ek ödeme, yan dal uzmanları için 200 puan artırılarak ödenecek. Üniversiteler, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle kullanım protokolleri yaparak, sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütebilecek.

Öğretim elemanları ile eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmeti sunumu için sözleşme imzalanabilecek. Düzenleme ile herhangi bir tedavi yöntemi veya ruhsat veya izin alınmış olsa dahi beşeri tıbbi ürünler ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınacak.

Kürşat Muratcan Kılıç
kursat@haber365.com.tr
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal