Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye hala genç nüfusa sihip fakat oraında yaşlandı.

Türkiye'de son 20 yılda hanehalkı büyüklüğü 4,5 kişiden 3,5 kişiye düştüğü kaydedildi.