04.06.2021-12:47 (Son Güncelleme:10.09.2021-16:50)


1

Sultan Abdülaziz 8 Şubat 1830 tarihinde doğmuş 4 Haziran 1876'da vefat etmiştir.2

Sultan Abdülaziz, 32. Osmanlı padişahı ve 111. İslam halifesidir.3

Sultan Abdülaziz, II. Mahmud ve Pertevniyal Sultan'ın oğlu, Sultan Abdülmecid'in de kardeşidir.4

Sultan Abdülaziz'in son yıllar içerisinde öldürüldüğüne dair iddialar bulunmaktadır. Abdülaziz'in Osmanlı tahtından indirilmesinin ardından ve ölmeden önce çekilmiş olduğu dile getirilen son fotoğrafında saray hizmetçileri laubali bir şekilde padişaha dirsek dayamış, padişah ise eski bir üst baş ile dikkat çeker.5

Sultan Abdülaziz besteleri de bulunur. Sultan Abdülaziz, Valse Davet ve Gondol Şarkısı besteleri ile dikkat çeker.6

Osmanlı Devleti'nde Abdülaziz Dönemi'nde Batı ile iyi ilişkiler kurulmasına öncelik verilmiş.