Peygamber Efendimiz'in Her Türlü Belayı Def Eden Duası

Her türlü belalardan korunmak için okunması gereken dua...

19.07.2017-15:12 - (Son Güncelleme: 19.07.2017-15:09)Peygamber Efendimiz'in Her Türlü Belayı Def Eden Duası
Ebû'd-Derdâ Hazretleri'ne, "Evin yandı" denildiği zaman; "Benim evim yan-maz." dedi. "Çünkü ben Resûllullah'tan şu kelimeleri duydum. Bunları sabahleyin oku¬yan akşama kadar musibetten emîn olur. Akşamleyin okuyana da sabah oluncaya kadar musibet gelmez."

"Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbü'l -arşi'l-azim.lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi'l-aliyyi'l-azîm. Mâşâallahu kâne ve mâ lem yeşe' lem yekun, a'lemü ennellâhe alâ külli şey'in kadîr ve ennellâhe kad ehâta bi külli şey'in ilmen.ve ahsaa külli şey-in adede. Allahümme inni eûzubike min şerri nefsî ve min şerri külli dâbbetin. Ente âhizun binâsiyetiha. İnne rabbî ala sırâtın müstakîm."

Tercümesi: "İlâhî, Rabbim sensin, senden başka ilâh yok. Sana güvenirim. Büyük arşın Rabbi sensin. Allah ne dilerse o olur. Binaenaleyh dilemediği şey olmaz. Kuvvet ve kudret Yüce ve Büyük Allah'ındır. Biliniz ki, Allah her şeye kudretlidir. Allah'ın ilmi her şeyi kaplar. İlâhî, ben nefsimin şerrin¬den, her şirretin ve her hayvanın şerrinden sana sığınırım. Hepsinin nahiyesinden tutacak sensin. Muhakkak Rabbim doğru yolun sahibidir."
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR