06.05.2021-11:16 (Son Güncelleme:22.10.2021-16:35)


1

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT) NEDİR?

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT) NEDİR?

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na bağlı resmi istihbarat örgütü olan MİT'in mevcut merkezi, Ankara Etimesgut'taki KALE binasıdır. 1965 senesinde Millî Emniyet Hizmeti yerine kurulan, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, varlığına, anayasal düzenine, bağımsızlığına, güvenliğine ve bunlarla birlikte milli gücünü meydana getiren bütün unsurlar ile değerlerine karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve olası tehditler hakkında bilgi toplamak, önlem almak ve gerekli durumlarda ise ilgili makamları uyarmakla görevli bir teşkilat olarak tanımlanır.2

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT) NE ZAMAN KURULDU?

 MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT) NE ZAMAN KURULDU?

Devletin millî güvenlik politikasının hazırlanması ile ilgili hemen her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi isteğiyle, 22 Temmuz 1965 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 644 sayılı kanun kabul edildi ve söz konusu bu kanun ile kuruluşun adı Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) olarak güncellendi. Kanun ile MİT'in bir Müsteşar tarafından yönetiminin olması ve Müsteşarın, kanun ile belirlenen görevlerin yerine getirilmesinde yalnızca Başbakan'a karşı sorumlu olması öngörüldü.3

MİT, yaklaşık olarak 19 yıl süre ile faaliyetlerini 644 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda sürdürdü, fakat hızla değişen ve gelişen koşulların neticesinde yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı belirdi. Bu amaç doğrultusunda, 1 Kasım 1983 tarihinde 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu çıkarıldı ve bu kanun 1 Ocak 1984 tarihinde de yürürlüğe girdi.4

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT) BİRİMLERİ NELERDİR?

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT) BİRİMLERİ NELERDİR?

Güvenlik Tahkikat Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı Dış Operasyonlar Başkanlığı Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı Elektronik Teknik İstihbarat Başkanlığı Sinyal İstihbarat Başkanlığı5

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT)'İN GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT)'İN GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

ç ve Dış Faaliyet İstihbaratını Oluşturmak; MİT’in görevi Türkiye Cumhuriyeti'nin; ülkesi ve millet bütünlüğüne, varlığına, güvenliğine ve bağımsızlığına, anayasal düzenine ve milli gücünü oluşturan bütün unsurlara karşı oluşabilecek içten ve dıştan yönetilen faaliyetlere karşı istihbaratı sağlamaktır. İstihbarat Dışında Başka Bir Faaliyeti Yoktur. Gerçekleştirilen istihbaratları Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile birlikte ilgili kuruluşlara iletmektir.6

Bununla birlikte devletin milli güvenlik siyaset ile alakalı planlarının hazırlanması ve yürütülmesinde yukarıda belirtilen kurumların istekleri ve ihtiyaçlarını karşılamak da görevleri arasındadır. MİT, ülkeye yönelik yürütülen istihbarat çalışmalarına karşı koymakla görevlidir. MİT’e bu görevler dışında herhangi bir görev verilemez ve bu teşkilat, devletin güvenliği ile alakalı istihbarat hizmetleri çerçevesinde başka şekilde görev verilemez.