ŞAHİ-209 Blok2 ile 10 mega jul, 50 kilometreye erişebilecek bir sistem. Elektromanyetik Top  operasyonel hale getirmek için yoğun bir test süreci izliyor.