Lohusalıkta Beslenme

Lohusalık dönemindeki anne oldukça duygusal olmakla birlikte endişe ve korku içinde olmaktadır. Bebeğine karşı yetersiz olma korkusu, endişe ve duygusallık lohusalık döneminde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Gebelik döneminde değişen hormonlar doğum sonrasında normale dönmeye başlar ve bu süreçte annenin yaşadığı duygu değişimleri lohusalık döneminin kaçınılmaz durumlarından biridir.