Peki haram isimler neler ? Peki dini en güzel isimler neler? Bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz. İşte en güzel erkek isimleri haberimizin içeriğinde..

HARAM İSİMLER

Allah’tan başkasına kulluk mânası taşıyan isimleri ad olarak koymak haram sayılmıştır. İslâm’ın mukaddes saydığı şeylere kulluk mânası taşıyanlar da böyledir. Nitekim Hz. Peygamber, Abdülkâ‘be (Kâ‘be’nin kulu) adlı birinin ismini değiştirmiştir. Cenâb-ı Hakk’a mahsus olan isimlerin (bk. ESMÂ-İ HÜSNÂ), “abd” kelimesiyle birlikte olmayarak insanlar için kullanılması, zâhirî mânada da olsa tevhid inancını zedeler mahiyette görüldüğünden tasvip edilmemiştir. Arap olmayan müslümanların ve özellikle Türkler’in Raûf, Kadîr vb. isimleri kullanmaları, Abdürraûf, Abdülkadîr terkiplerini telaffuz etmenin güçlüğünden kaynaklanmış olmalıdır. Araplar’ın Abdullah yerine Abduh adını kullanmasına benzeyen bu isim kısaltması tevhid inancını zedeleyici bir mahiyet taşımaz.

TAVSİYE EDİLEN GÜZEL İSİMLER

Erkek İsimleri  
Abdullah  
Abdurrahim  
Abdurrahman  
Abdurrauf  
Abdülbaki  
Abdülfettah  
Abdülgani  
Abdülhadi  
Abdülhakim  
Abdülhamid  
Abdülkerim  
Abdüllatif  
Abdülmelik  
Abdülvahid  
Abdülvasi  
Abdürrezzak  
Abdüssamed  
Abidin  
Adem  
Âdil  
Adnan  
Affan  
Agâh  
Ahmed  
Ahmet  
Ali  
Âsaf  
Âtıf  
Azmi  
Bahaeddin  
Bahri  
Bayezid  
Bilal  
Bünyamin  
Cafer  
Cahit  
Casim  
Celâleddin  
Cemal  
Cemaleddin  
Cemil  
Cevad  
Cevat  
Cezmi  
Cihad  
Cüneyd  
Davud  
Ebubekir  
Ebuzer  
Edhem  
Eflak  
Ekmel  
Emanullah  
Emre  
Emrullah  
Enes  
Enhar  
Enis  
Enver  
Esad  
Eyyûb  
Fahri  
Faik  
Faruk  
Fatih  
Fâzıl  
Fehim  
Ferdi  
Ferhan  
Ferhat  
Ferid  
Feridun  
Ferruh  
Fethi  
Fevzi  
Fuat  
Furkan  
Gıyaseddin  
Habib  
Habil  
Halilİbrahim  
Halil  
Halis  
Haluk  
Hamdi  
Hami  
Hâmid  
Hamza  
Harun  
Hasan  
Hayreddin  
Hayri  
Hayrullah  
Hızır  
Hikmet  
Hilmi  
Hulusi  
Hurşid  
Hüdayi  
Hüseyin  
Hüsnü  
İbrahimHakkı  
İbrahim  
İhsan  
İlyas  
İrfan  
İsa  
İshak  
İskender  
İslam  
İsmailHakkı  
İsmail  
İsmet  
İsrafil  
Kadir  
Kadri  
Kadrihan  
Kamil  
Kâni  
Kasım  
Kaşif  
Kâzım  
Kemâl  
Kenan  
Kuddusî  
Lokman  
Lütfi  
Mahfi  
MahmudHakkı  
MahmudSami  
Mahmud  
Malik  
Mansur  
Maruf  
MehmedAkif  
Mehmed  
Mektum  
Melih  
Memduh  
Mesud  
Mikail  
Mirsad  
Muhammed  
Muhsin  
Musa  
Musab  
Mustafa  
Muzaffer  
Müfid  
Münif  
Müslim  
Nabi  
Naci  
Nadir  
Nafi  
Naif  
Namık  
Nasuhi  
Necati  
Necdet  
Necib  
Necmi  
Nureddin  
Nuri  
Nurullah  
Nusret  
Nüvit  
Nüzhet  
Orhan  
Oruç  
Osman  
Ömer  
Raci  
Rahmi  
Recaî  
Reha  
Remzi  
Rıfat  
Rûhi  
Sabir  
Sabri  
Sacid  
Sâdık  
Sadri  
Sadullah  
Sadun  
Safi  
Said  
Saim  
Salih  
Sâlim  
Sami  
Sefa  
Seha  
Selahaddin  
Selman  
Semih  
Sevban  
Seyfeddin  
Seyfullah  
Sezai  
Sıddık  
Sinan  
Sirac  
Suad  
Suavi  
Subhi  
Süleyman  
Şaban  
Şadi  
Şafak  
Şafi  
Şakir  
Şâmil  
Şehabeddin  
Şemseddin  
Şemsi  
Şerafeddin  
Şerif  
Şuayb  
Şüca  
Şükrü  
Taci  
Taha  
Tahir  
Tahsin  
Talat  
Talha  
Talip  
Tarık  
Ubeydullah  
Üftade  
Vahdet  
Vasfi  
Vecdi
Vehbi
Yahya
Yakup
Yaser
Yasin
YavuzSelim
YunusEmre
Yunus
Yusuf
Zafer
Zâhid
Zaim
Zekai
Zekeriyya
Zeki
Zihni
Ziya
Ziyaeddin
Zübeyr
Zülfi
Zülkarneyn

 Son Dakika Kadın Haberleri için aşağı kaydırın.