İstanbul'un Fethi'ni Konu Alan Yapımlar

Yapım süreci 2009 eylülünde başlayan ve 2012'nin Ocak ayında tamamlanan filmde babası II. Murat'ın ölümü üzerine ikinci kez tahta çıkan II. Mehmet'in şimdi kafasında gerçekleştirmesi gereken ilk öncelik Bizans İmparatorluğu'nun son toprağı olan Konstantinapolis'i Osmanlı Devleti'ne katmaktır. Bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa genç padişah hiçbirinden feragat etmeyecektir.