15.03.2021-08:45 (Son Güncelleme:25.11.2021-16:31)


1

Peygamber Efendimiz, kendi nefsine çocuklarını tercih eden anne için şöyle buyurdu: ''Kadın, erkek herhangi bir mümin, kız çocukları yüzünden bir suretle sıkıntı çekerlerse bunu hayır bilsinler.Çünkü kız çocukları, onları ce’hen’nem ate’şinden kor’uyan birer perde olurlar.''(Buhari, Edeb, 18)2

''Kim iki kız çocuğu ergenlik çağına vardıktan sonra yanında kaldıkları veya o kimse onların yanında kaldığı müddetçe, onlara iyi davranıp ihsanda bulunursa, kızları onun cennete girmesine vesile olurlar.'' (İbn Mace, Edeb, 3)3

''Kim ki üç tane kız çocuğu olur da buna sabreder (yani çocuklarının kız olduğundan şikâyetçi olmaz) varlığından onları yedirir,içirir ve giydirirse kıyamet günü o kız çocukları onun ce’henn’em ateş’ine perde olurlar.'' (İbn Mace, Edeb, 3)4

''Kim ki üç tane kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa, o kişi için cennet vardır.'' (Ebu Davud, Edep, 120, 121)5

''Kimin üç kızı ve üç kız kardeşi veyahut da iki kızı veya iki kız kardeşi olup da geçimlerini güzel sağlar, onlar hakkında Allah’tan korkarsa, o kişi için cennet vardır.'' (Tirmizi, Bir 13)6

''Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yanyana bulunacağız.'' (Müslim, Bir, 149; Tirmizi Bir, 13)7

''Her kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa, bu çocuklar onu ceh’enne’m ate’şin’den koru’yan bir siper olurlar.'' (Buhârî, Zekât, 10, Edeb, 18; Müslim, Bir, 47 Ayrıca bk Tirmizî, Bir, 13)8

Kadınlara, saygın yerlerini İslam vermiştir! İslam’ın hanımlara verdiği önem ve saygınlığın, çok açık örneklerini birçok hadiste mevcuttur. Mümin hanımların, Allah indindeki saygınlığı şüphesiz yüce Mevla’nın hikmetlerinde gizlidir. Kız çocuklarının yetiştirilmesi çok zor ve çok masraf gerektirmektedir.