İnşirah Suresi Okunuşu ve Anlamı Nedir?

Kuran-ı Kerim’in 94. suresi olan İnşirah Suresi adını 'açılmak, genişlemek' anlamındaki 'inşirah' kelimesinden alır. Surede her güçlüğün bir kolaylığı olduğundan bahsedilir. Peki, Türkçe ve Arapça okunuşu ne, meali, fazileti ve tefsiri nedir?

14.01.2022-12:41 - (Son Güncelleme: 15.01.2022-14:22)İnşirah Suresi Okunuşu ve Anlamı Nedir?

Allah’ın Hz. Muhammed’e bahşettiği manevi lütufları anlatan İnşirah Suresi sekiz ayetten oluşuyor. Namaz surelerinden biri olmasının yanı sıra genellikle sıkıntılardan kurtulmak, huzur bulmak ve ferahlamak için okunur. İşte surenin okunuşu ve meali…

OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1. Elem neşrah leke sadrek

2. Ve vada'na 'anke vizreke

3. Elleziy enkada zahreke

4. Ve refa'na leke zikreke

5. Feinne me'al'usri yüsren

6. İnne me'al'usri yüsren

7. Feiza ferağte fensab

8. Ve ila rabbike ferğab

MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1. Senin için bağrını açmadık mı?

2. İndirmedik mi senden o yükünü?

3. O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4. Senin şanını yüceltmedik mi?

5. Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7. O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8. Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

İnşirah Suresi Anlamı

FAZİLETİ

Genelde iç sıkıntı ve bunaltı yaşayan kişilere okuması tavsiye edilen İnşirah suresi ferahlamaya yardımcı olur. Rivayete göre kişi sıkıntısı boyunca her gün 70 kez bu sureyi okumalıdır.

Her gün 7 kez İnşirah suresini okuyanların da kalp sıkıntısından kurtulup bol rızka kavuşacağı söylenmektedir. Allah’ın izniyle onların kalpleri ferahlıkla dolacaktır. Ayrıca beş vakit namazın ardından bu sureyi okumak da işlerinizin kolaylaşmasını, rızkınızın artmasını sağlar.

TEFSİRİ

“Senin kalbini açıp genişletmedik mi?” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki “şerh-i sadr” kavramını Râgıb el-İsfahânî, “kalbin ilâhî bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükûnet, bir rahatlık ile genişletilmesi” şeklinde açıklamıştır (el-Müfredât, “şrh” md.). Hz. Peygamber’in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini, Zümer sûresinin 22. âyeti de dikkate alındığında, onun beşerî idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve âzami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, mâneviyat yüksekliği gibi mânalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise Duhâ sûresinin devamı mahiyetinde olan bu âyetlerde, bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hz. Peygamber’in mâneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir.

2 ve 3. âyetlerde, Resûlullah’ın belini büktüğü bildirilen “yükün kaldırılması”ndan maksadın ne olduğu konusunda değişik açıklamalar yapılmıştır (bk. Râzî, XXXII, 4-5). Bize göre Allah’ın bir lütuf olarak onun omuzlarından kaldırdığı yük iki şekilde açıklanabilir: a) Arasında yaşadığı topluluğun inanç ve ahlâk yönünden içine düştüğü durumdan dolayı duyduğu ıstırabın, Allah’ın kendisini vahye mazhar kılıp kalbine ümit ve ferahlık vermesi suretiyle dindirilmesi veya hafifletilmesi; b) Tevhid inancını ve insan ilişkilerinde adalet, dürüstlük, merhamet, iyilikte yardımlaşma gibi erdemleri hâkim kılma mücadelesinde birçok ilâhî destek ve inayete mazhar kılınması.

Hz. Peygamber’in “şanının yüceltilmesi”ne müfessirler, Resûlullah’ın adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehâdette onun isminin Allah’ın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur’an’da Allah’a itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler (bk. Şevkânî, V, 542). Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olması da (bk. Enbiyâ 21/107) onun şanının yüceltildiğini ifade eder. Ayrıca erken döneme ait olan bu âyeti, ileride Resûlullah’ın isminin ve tebliğ ettiği dinin bütün dünyada tanınıp yayılacağını bildiren bir müjde olarak anlamak da mümkündür. Yine, Kur’an’da onun müstesna niteliklerini, Allah katındaki konumu ve değerini açıklayan âyetler de bu bağlamda “şanını yüceltme” olarak değerlendirilebilir.

YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal