Şifa salavatı, hastalara şifa vermesi için okunan meşhur salâtlardandır.

Şifa salavatı arapçası, türkçe okunuşu ve meali:

Okunuşu: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku¬lû¬¬bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb¬sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Anlamı: Ey Allah’ım ! kalblerin tabîbi ve devası, vucutların şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.